Проектний план території вул. Обїзна

proektnyi-plan-vulytsia-Obizna-raion-kolyshnoho-UMIAT

 

Схема розташування території вул. Обїзна

skhema-roztashuvannia-terytorii-vulytsia-Obizna-raion-kolyshnoho-UMIAT