Фінансове управління Жовтоводської міської ради

Контакти: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33
                  Телефон: 066-303-83-77
                  Mail: 04finupr@ukr.net

Графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.15;
                            п’ятниця: 08.00-16.00;
                            обідня перерва: 12.00-13.00.

Графік прийому громадян начальником фінуправління:
                            щовівторка з 15.00-17.00.

Структура управління:

Основні напрямки роботи управління:

Загальною задачею управління є складання та забезпечення виконання бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, фінансове забезпечення заходів економічного та соціального розвитку міста, здійснення в установленому порядку аналізу за дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджету міста на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міста аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштіві, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету міста перед поданням його на розгляд міській раді;
 • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту бюджету міста;
 • організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету мііста, за дорученням виконкому міської ради вивчає порядок і терміни подання структурними підрозділами міської ради та виконавчого комітету матеріалів для підготовки проекту бюджету міста; складає проект бюджету міста та подає його на розгляд керівництву виконкому міської ради;
 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету міста встановленим бюджетним призначенням;
 • здійснює у процесі виконання бюджету аналіз доходів та прогнозування надходжень за відповідний період;
 • організовує виконання бюджету, а також разом із державною податковою службою, територіальним відділенням Державного казначейства, іншими структурними підрозділами забезпечує надходження доходів до бюджету міста та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • подає показники бюджету міста у встановлені терміни до головного фінансового управління облдержадміністрації;
 • забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
 • складає розпис доходів і видатків бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;
 • здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням бюджету міста, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету;
 • готує реєстри на фінансування видатків з бюджету згідно затверджених призначень, в першу чергу, захищених видатків;
 • розглядає баланси і звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства України;
 • інформує міську раду та виконком міської ради про стан виконання бюджету за кожний звітний період і подає річні та квартальні звіти про виконання бюджету міста;
 • подає звіти про виконання бюджету міста та мережу, штати та контингент бюджетних установ головному фінансовому управлінню;
 • розглядає звернення та готує пропозиції про виділення коштів із резервного фонду;
 •  проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції про доцільність надання пільг зі сплати податків і зборів до бюджету міста;
 • проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки території міста, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсіів;
 • бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм;
 • перевіряє правильність складання та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з бюджету міста;
 • розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету для прийняття рішень про внесення змін до бюджету;
 • здійснює фнші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань Міністерством фінансів України, головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, облдержадміністрацією та міською радою в порядку, визначеному діючим законодавством;
 • здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затвердженого бюджету, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста;
 • здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах.