– ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ
– ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ
– ЗРАЗКИ ФОРМ ЗАПИТІВ
– ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
– ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНИХ МІСЦЬ ДЛЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ
– ХТО І КОЛИ МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

– ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ
– ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ ТА ДРУК ДОКУМЕНТІВ