ХТО І КОЛИ МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) приймає та розглядає звернення народних депутатів України, громадян України, незалежно від місця їх перебування, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України, або осіб, які діють в їхніх інтересах.

Уповноважений розглядає звернення щодо відносин, які виникають між заявником та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Парламентський контроль здійснюється щодо захисту прав і свобод заявників, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років (ст.17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).

Порядок подання звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

І. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подаються у письмовій формі.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у письмовому зверненні має бути зазначено:

1. Прізвище, ім’я та по батькові.
2. Місце проживання заявника.
3. Суть порушеного питання:

  • найменування органу державної влади, місцевого самоврядування  чи посадової особи, які порушили права;
  • у чому полягає порушення прав;
  • яких заходів вжито для поновлення прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей та інші документи, необхідні для розгляду звернення);
  • чи зверталися за захистом порушених прав до суду?

4. Суть прохання, звернення.
5. Дату та власноручний підпис.
6. При поданні звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

ІІ. Письмові звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надсилаються за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

Письмове звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини також можна надіслати на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua.

Звертаємо увагу, що електронне звернення необхідно оформляти згідно з вимогами до оформлення письмового звернення.

ІІІ. Письмове звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини може бути прийнято під час особистого прийому у громадській приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.