Як отримати статус багатодітної сім’ї

Скільки дітей у багатодітній сім’ї, визначає Закон України «Про охорону дитинства», у якому зазначено, що багатодітна сім’я – це сім’я, у якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом із трьома й більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Документи, необхідні для оформлення статусу багатодітної сім’ї

Для оформлення статусу багатодітної сім’ї та отримання посвідчення одному з батьків необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (м.Жовті Води, бульвар Свободи, 57/127) або за місцем реєстрації та подати такі документи:

 • заяву одного з батьків про видачу посвідчень;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
 • копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
 • копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • довідку про склад сім’ї;
 • фотокартки (батьків та дітей віком від 6 до 18 років) розміром 3х4;
 • довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 • довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 • довідку структурного підрозділу районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
 • у разі народження дитини за межами України – копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Зверніть увагу: у разі переміщення багатодітної сім’ї з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної в місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання вищезазначених документів та подання додатково копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб із відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їхнього місця проживання.

Посвідчення видаються одному з батьків багатодітної сім’ї протягом десяти робочих днів після подання вказаних документів для оформлення статусу багатодітної сім`ї. Дітям із багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Посвідчення видаються безкоштовно.

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї. Для продовження строку дії посвідчень батьками до ЦНАПу подається довідка про склад сім’ї, копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання). Термін дії посвідчення, як правило, продовжується на півроку. Якщо дитина буде продовжувати навчатись у наступному семестрі, слід буде поновити довідку з місця навчання.

Порядок присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Почесне звання України «Мати-героїня» у нашій державі було встановлено у 2005 році з метою посилення уваги до проблем народжуваності й зміцнення інституту сім’ї, відзначення кращих матерів, які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я і духовного розвитку. Це звання присвоюється жінкам – громадянкам незалежної України та є найвищою державною нагородою для багатодітних матерів.

Відзнака «Мать-героиня» колишнього Союзу РСР та почесне звання України «Мати-героїня» не є за своєю суттю рівнозначними нагородами. «Мать-героиня» колишнього СРСР свого часу було встановлено як вищий ступінь відзнаки за народження та виховання десяти та більше дітей і не входило до переліку почесних звань СРСР.

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди», почесне звання України є державною нагородою та вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною, за вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім’ї, материнства і дитинства, самовіддане виховання та навчання дітей.

Згідно з «Положенням про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року №476/2001, почесним званням України «Мати-героїня» відзначаються жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у т.ч. дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у справу виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, за материнську самовідданість, забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей, громадян незалежної України.

Насамперед особлива увага звертається на духовні, моральні якості осіб, які представляються до присвоєння почесного звання, конкретні заслуги матері у справі виховання дітей, її авторитет. Важливу роль грає позитивний імідж сім’ї в громаді тощо. Неодмінною умовою тут є рішення органів місцевого самоврядування про висунення кандидатури на здобуття звання. Звичайно, враховується при цьому чи притягувалися до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності діти зазначеної особи, їх поведінка у громаді, а також їх ставлення до праці, наявність освіти, участь у громадському житті.

Таким чином, багатодітні матері, діти яких були засуджені умовно або знаходилися в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров’я тощо) виховувалися в інтернатних закладах чи знаходилися під опікою, не мають підстав для порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

Згідно з порядком представлення до почесних звань, висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна), міська рада. Висунення кандидатур на присвоєння почесного звання здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання. Тут проводяться загальні збори, на яких обговорюється кандидатура, затверджується нагородний лист із характеристикою на багатодітну матір та складається протокол засідання.

До розгляду питання про нагородження почесним званням України «Мати-героїня», багатодітним матерям необхідно звернутися за місцем роботи (для тих хто, працює) чи до відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради із заявою. Документи подаються до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: бульвар Свободи, 56/127:

– копія паспорта матері (1, 2, 3, 10 та 11 сторінки);

– копії свідоцтв про народження дітей;

– якщо дитина померла, копія свідоцтва про смерть;

– довідка про склад сім’ї (підписана керівником та скріплена печаткою);

– характеристики дітей з останнього місця навчання, якщо діти дорослі – то з місця роботи;

– копія свідоцтва про медаль материнства (якщо є);

– копія трудової книжки матері.

На основі всіх цих зібраних документів відділом у справах сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради складається нагородний лист. У ньому має міститися інформація про заслуги матері у вихованні дітей, а також відомості про кожну дитину. Після розгляду кандидатури на засіданні виконавчого комітету Жовтоводської міської ради приймається рішення про підтримку кандидатури на висунення за здобуття почесного звання «Мати-героїня» чи відмову. Далі – документи в 3-х примірниках (клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня») направляються до Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Після розгляду Комісією з питань нагородження при облдержадміністрації підтримані нагородні матеріали надсилаються до Міністерства соціального захисту України. Схвалені Міністерством нагородні документи надсилаються до Адміністрації Президента України.

Довідка:

Усім жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка, а також виплачується одноразова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (зазначається Постановою Кабінету Міністрів України).