ЗАКОН УКРАЇНИ “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”

ЗАКОН УКРАЇНИ від 14.10.2014 №1700-VII “Про запобігання корупції”

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про засади запобігання і протидії корупції” (декларація від 07.04.2011 №3206-VI)

ПОСТАНОВА КМУ від 04.09.2013 №706 “Питання запобігання та виявлення корупції”

ПОСТАНОВА КМУ від 29 квітня 2015 року №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки”

Рішення НАЗК від 09.06.2016 №5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за №1019/29149 “Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції”

Рішення НАЗК від 10.06.2016 №2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України  Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого cамоврядування

Рішення НАЗК від 10.06.2016 №3, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за №29089 “Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

Рішення НАЗК від 17.06.2016 №2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за №987/29117 “Про затвердження переліку посад з підвищеним рівнем корупційних ризиків”

Рішення НАЗК від 11.08.2016 №2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1230/29360 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції”

Рішення НАЗК від 06.09.2016 №19, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за №1479/29609 “Про затвердження Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”

Рішення НАЗК від 06.09.2016 №20, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за №1366/29496 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента та внесення змін до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

Рішення НАЗК від 02.12.2016 №126, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”

Рішення НАЗК від 10.02.2017 №56 “Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевіорки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцеового самоврядування”