24 грудня працівники архівних установ відзначають своє професійне свято. Цей рік для них – ювілейний: виповнилося 100 років від створення системи архівних установ України. Про історію започаткування архівної справи в Україні та Дніпропетровській області, діяльність архівного відділу Жовтоводської міської ради розповіла його начальник – Лук’янчук Людмила Василівна.

Історія початку організації архівної справи в Україні

Серед низки подій, що мали надзвичайно важливе значення для формування української державності та збереження культурної й історичної спадщини народу, необхідно згадати створення у вересні 1917 року Бібліотечно-архівного відділу при Генеральному секретарстві освіти. Ця інституція стала першим українським державним органом управління архівною справою, завданням якої було створення системи архівних установ. Бібліотечно-архівний відділ складався з двох секцій: бібліотечної і архівної. Відділ очолив український історик, літературознавець, археограф О.С.Грушевський.

У перші ж дні роботи відділу О.С.Грушевським було визначено головну мету діяльності архівної секції – заснування Українського національного архіву. Першочерговим завданням нового органу влади стало забезпечення збереження документів, як тих, що були створені державними органами колишньої влади, так і тих, що знаходилися в приватних руках. Для цього потрібно було скласти списки установ та приватних колекцій із зазначенням адрес, описами документів, що там зберігалися, для створення у подальшому основ до передавання документів на державне зберігання. О.С.Грушевський розумів всю складність роботи очолюваного ним відділу, що мав створити систему архівних установ України. Відділ налагоджував роботу з місцевими архівними комісіями, за першої можливості відряджав співробітників відділу на місця для створення реєстрів, підготовки описів та роз’яснення значимості робіт із захисту архівів. Незважаючи на труднощі революційної доби, з якими зіткнулися співробітники відділу, працюючи над створенням системи архівних установ, вони ставили перед собою також завдання наукового опрацювання документів та їхньої публікації в часописі «Пам’ятки».

У квітні 1918 року після встановлення влади Гетьманату Бібліотечно-архівний відділ залишився працювати у складі Міністерства народної освіти. З травня того ж року його очолив український історик, археограф, архівіст В.Л.Модзалевський. Архівна комісія, що діяла при відділі, вже влітку 1918 року розробила план організації архівної системи в Україні. За цим планом передбачалося створення Головного архівного управління при Міністерстві народної освіти, яке мало стати головним органом управління розширеної мережі архівних установ на місцях. Розширення і законодавче закріплення повноважень Бібліотечно-архівного відділу у цей час було необхідним засобом для збереження архівних матеріалів від знищення. Також Архівна комісія, до складу якої ввійшли провідні архівісти та історики того часу, створила проект Статуту Українського національного архіву.

Співробітники центрального архіву у цей час змогли налагодити роботу з передачі документів ліквідованих органів влади часів Російської імперії до архівів. За ініціативи губернських архівних комісій, куди мали здаватися документи ліквідованих губернських і повітових органів влади, стрімко розвивалася і система архівних установ на місцях.

Розвиток архівної справи був одним з основних напрямків діяльності Міністерства освіти під керівництвом І.Огієнка за часів Директорії.

Завдяки роботі архівістів у ті складні історичні періоди вдалося зберегти колекції, що стали основою сучасного національного надбання українського народу і увійшли до Національного архівного фонду.

Історія започаткування архівної справи у Дніпропетровській області

Практично історія архівної справи в нашому регіоні почалася з 1922 року, коли на підставі законодавчих актів урядів РРФСР та УРСР було проведено націоналізацію архівів і централізацію архівної справи та створено губернське архівне управління і губернський історичний архів. Очолив губарх професор Д.І.Яворницький. Завдяки його наполегливості вдалося врятувати від знищення на складах паперової фабрики документи Духовної консисторії, Канцелярії Катеринославського губернатора та інші.

Напередодні Другої світової війни Дніпропетровський історичний архів був одним із найцінніших в Україні. Його фонди налічували 770 тисяч одиниць зберігання за 1736 – 1941 рр. Тільки 5% від кількості цих безцінних джерел повернулися до Дніпропетровська після війни. Сьогодні частини колекцій обласного архіву можна зустріти в центральних державних архівах Росії, України, Німеччини, Польщі і навіть у бібліотеці Конгресу США. У повоєнні роки державний архів області пройшов довгий шлях відбудови та розвитку і є провідною установою регіону в галузі теорії і практики архівної справи.

У 60-ті роки минулого століття обласний архів почав комплектуватися не тільки документами на паперовій основі, а й кіно-фоно-фото документами. Протягом 90-х років до архіву надійшли документи колишнього архіву Компартії України, правління внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Сьогодні Державний архів Дніпропетровської області – одна з найпотужніших архівних установ України. Його фонди й колекції налічують майже 2 млн справ, окрім того зберігаються науково-технічна документація, кіно-фоно-фото документи, фонди особового походження.

Архівний відділ Жовтоводської міської ради

Державний міський архів при виконкомі Жовтоводської міської ради депутатів і трудящихся був створений 17 квітня 1959 року. Він розташовувався за адресою: вул.Шкільна, 6. Перший керівник – Овчарова Світлана Миколаївна. Але через відсутність приміщення документи до архіву не приймалися. Лише 1964 року міський архів отримав архівосховище площею 19,6 кв.м та робочу кімнату – 11 кв.м. А в 1965 році розпочалося комплектування архіву: прийнято сім фондів (189 одиниць зберігання).

У 1972-му міський архів мав на зберіганні 37 фондів (2106 одиниць зберігання).

У 2003 році рішенням Жовтоводської міської ради державний міський архів перейменовано на архівний відділ Жовтоводської міської ради. Він отримав достатнє за площею приміщення (74 кв.м.) по вул. Гагаріна, 16А (колишня вул. Петровського, 33А). У 2006-му при архівному відділі створено трудове архівне відділення.

У різні роки архівний відділ очолювали Гречкіна К.Н., Шипунова С.Д., а з травня 2000 року і дотепер начальником відділу є Лук’янчук Людмила Василівна.

У трудовому відділенні з 2006 року працювала Скотаренко В.М., а з 2013 року і донині – Максимова О.М.

Стосовно функцій, покладених на архівний відділ, Л.Лук’янчук повідомила, що підрозділ реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснює управління архівною справою і діловодством на території м.Жовті Води; забезпечує поповнення національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, облік, зберігання та використання їх інформації.

Архівний відділ Жовтоводської міської ради виконує запити громадян, які надходять від Центру надання адміністративних послуг. Фахівці відділу готові надати на замовлення копії рішень виконавчого комітету та міської ради, а також архівні довідки соціально-правового характеру (про заробітну платню, підтвердження трудового стажу тощо).

Фонд архівного відділу складається з управлінської документації, документів особового походження, фотодокументів, науково-технічної документації та документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств.

Л.Лук’янчук зазначила, що архівний відділ підзвітний і підконтрольний Жовтоводській міській раді. А з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства – відповідно, державному архіву Дніпропетровської області та Укрдержархіву.

Станом на сьогодні архівний відділ має площу 155,3 кв.м, 9 архівосховищ, з яких 7 належать трудовому архівному відділенню.

Архівний відділ має 131 фонд управлінської документації, 194 описи та 6906 одиниць зберігання.

Трудове архівне відділення має на зберіганні документи з кадрових питань (особового с кладу) ліквідованих підприємств: 113 фондів, 165 описів, 11504 справи. На депонованому зберіганні знаходяться документи з кадрових питань (особового складу) ВАТ «Південний радіозавод» – 4023 справи.

Тож, вітаємо наших архівістів із віковим ювілеєм архівної служби й бажаємо натхнення та успіхів у такій потрібній кожному громадянину країни справі!

Довідково:

Станом на 01 січня 2017 року в Україні діє 656 архівних установ. Очолює Державну архівну службу України Баранова Тетяна Іванівна.