1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах.

2. Дані про земельні ділянки:
Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовна площа 0,0077 га, місце розташування: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, по вул. Заводська,1Г.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс по відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою:
– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012р. №1655/21967 (далі – Порядок);
– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
– копія ліцензії;
– копії сертифікатів;
– кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяця;
– проект завдання на виконання послуг з виконання (проведення) земельних торгів, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних послуг (робіт).

5. Строк подання конкурсної документації: до 17 червня 2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, кімнати № 5 та №2 (Управління ЖКГ Жовтоводської міської ради).

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 29 червня 2016 року о 16.00 у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, малий зал засідань.

8. Відомості про місцезнаходження конкурсної комісії, контактні телефони: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Петровського, 33 (приміщення Жовтоводської міської ради).
Телефон для довідок (05652) 6-03-45, 6-00-85.