Інформація управління ЖКГ Жовтоводської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності

Дані про земельні ділянки:

 

Місце розташування земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Цільове призначення (функціональне використання)

 

м. Жовті Води,

вул. Кропоткіна, 49

0,9531 га

для комерційного використання

Умови конкурсу:

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів та фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Підготовка лота до продажу включає:

1) Розробку проектів відведення земельних ділянок.

2) Отримання витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3) Підготовку додатків до договору оренди земельної ділянки, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 №220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (зі змінами), а саме виготовлення:

  • плану або схеми земельної ділянки;
  • кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, а також з описом суміжних землеволодінь (землекористувань);
  • акта визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4) Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію (пропозицію) про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк (у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах.

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів. Прийом заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
  • копія ліцензії;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

5) Строк подання конкурсної документації: до 07 квітня 2017 року.

6) Поштова адреса, за якою подаються документи: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128.

7) Інформація про проведення конкурсу: Конкурс відбудеться 13 квітня 2017 року о 14.00 за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, мала зала Жовтоводської міської ради.

8) Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, телефон для довідок: (05652) 6-03-45, 6-00-85.

Інформація Жовтоводської міської ради про оголошення  конкурсу з  проведення експертної оцінки земельних ділянок,

що підлягають передачі у власність шляхом викупу

Оголошується конкурс із проведення експертної оцінки земельних ділянок, що підлягають передачі у власність шляхом викупу:

№ з/п

Орендар земельної ділянки Адреса земельної ділянки Площа, га

Цільове призначення

1.

ТОВ «Позитрон GMBH» вул. 8-го Березня, 46

 

1,1037 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02 згідно КВЦПЗ)

2.

ПП «ДІАК» вул. Промислова, 10П

 

0,4605

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ)

3.

ПП «ДІАК» вул. Промислова, 10І

 

0,0968 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ)
4. ФОП Чапко В.Ф. вул. Гагаріна, 33 А 0,0509

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ)


Для участі в конкурсах претенденти надають таку конкурсну документацію:

– заяву на участь у конкурсах за формою;

– копії установчих документів претендента;

– копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки землі, підписання звіту про оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

– копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензій на виконання земле оціночних робіт  у встановленому законом порядку;

– інформацію про претендента (резюме).

Копії документів завірити в установленому порядку.

Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах і мають містити пропозиції щодо вартості виконаних робіт (калькуляції витрат) пов’язаних з виконанням робіт і термін виконання робіт.

Термін подання заяв на конкурс – до 10.04.2017р. до Управління ЖКГ Жовтоводської міської ради, бульвар Свободи, 56

Конкурс відбудеться 14.04.2017р. о 14.00 в малій залі Жовтоводської міської ради, бульвар Свободи, 33.