Виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП, відділення Фонду) та Жовтоводська міська виконавча дирекція обласного відділення ФСС з ТВП (далі – Жовтоводська міська ВД, дирекція) інформують про надходження та використання коштів Фонду за  І півріччя 2016 року за напрямками фінансування і вимогами, передбаченими Законом України від  23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  (в редакції Закону України від 28.12.2014р. №77-VIII ).

інформації в газеті»

Головним  завданням обласного відділення Фонду було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам (найманим працівникам), яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що  затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26,  виконується робочими органами обласного відділення Фонду,  фінансування на виплати допомог проведено в повному обсязі і в терміни, передбачені законодавством. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-ти робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні, станом на поточну дату заборгованість по виплатах матеріального забезпечення застрахованим особам відсутня. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій. В ІІ кварталі поточного року затримки також мали місце у зв’язку з тимчасовою відсутністю в лікувально-профілактичних закладах області бланків листків непрацездатності.

За І півріччя 2016 року доходи бюджету відділення Фонду склали  3344 тис.грн. (267,9% до плану), а витратна частина – 416493 тис.грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 87,8%. Жовтоводська міська ВД виконала доходну частину на 123,0% (факт – 16,0 тис. грн. при плані – 13,0 тис. грн.), витрати склали – 4072,6 тис. грн. або 81,6% до плану.  До бюджету обласного відділення  Фонду  від розподілу єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для забезпечення виконання витратної частини бюджету) в звітному періоді  надійшло 396906,2 тис. грн.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками,  передбаченими законодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду за І півріччя 2016 року склали:

(тис. грн.)

 

 

Показники виконання бюджету

Дніпропетровське обласне відділення Жовтоводська міська ВД  
План Факт % виконання План Факт % виконання  
1 2 3 4 5 6 7  
  ДОХОДИ,  усього, 1248 3344 267,9 13,0 16,0 123,0
  ВИТРАТИ,  усього,

в тому числі:

474448 416493 87,8 4991,0 4072,6 81,6

 

  ·  на виплату допомог, усього 443446 397178 89,6 4708,0 3835,9 81,5
  з них:            
  – по тимчасовій непрацездатності 319541 288001 90,1 4092,0 3152,8 77,0
  – по вагітності та пологах 121794 107727 88,5 584,0 667,7 114,3
  – на поховання 2111 1450 68,7 32,0 15,4 48,1
  ·  оздоровчі заходи (путівки в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів) 13327 3182 23,9      
  ·  організаційно-управлінські заходи 17167 15877 92,5 281,0 235,5 83,8
  ·  витрати по виконанню обов’язків страховика 184 74 40,2 2,0 1,2 60,0
  ·  інші витрати 324 182 55,9      

 

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги – 397,2 млн. грн. (або 95,4%), а серед них – виплати по тимчасовій непрацездатності  (288,0 млн. грн.), що складає 69,1% до загальних витрат (416,5 млн. грн.) та 72,5%  до виплат на допомоги. Аналогічна динаміка спостерігається і по Жовтоводській міській ВД: виплати на допомоги складають 3835,9 тис. грн. або 94,2% до загальних витрат; в тому числі виплати по тимчасовій непрацездатності в сумі 3152,8 тис. грн., що складає 77,4% до загальних витрат (4072,6 тис. грн.) і 82,2% до виплат на допомоги.

На виплати допомоги по вагітності та пологах за І півріччя 2016 року використано 107,7 млн. грн. (що на 2,2 млн.грн. більше фактичного показника аналогічного періоду минулого року). При цьому має місце зменшення кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 14,2% при зростанні у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 16,6 %. Зростаюча тенденція за цим видом допомоги простежується і по Жовтоводській міській ВД: в І півріччі 2016 року використано 667,7 тис. грн., що на 85,9 тис. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Кількість оплачених днів по вагітності та пологах в порівнянні з І півріччям 2015 року збільшилась на 14,8% при стабільності середньоденного розміру допомоги 87,36 грн. (в І півріччі 2015 року – 87,37 грн.)

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 1450 тис.грн., що на 132 тис.грн. менше, ніж за І півріччя 2015 року. Сталось це у зв’язку із зменшенням (на 60) кількості таких випадків (з 719 до 659) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Значне зменшення виплат на поховання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося і по Жовтоводській міській ВД, а саме на 8,8 тис.грн. (факт – 15,4 тис.грн., І півріччя 2015 року – 24,2 тис. грн.). Така динаміка обумовлена зменшенням (на 4) кількості страхових випадків (з 11 до 7).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014р. №37, у І півріччі 2016 року в районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції обласного відділення Фонду за отриманням різних видів допомог звернулося 20 осіб, які переміщені з Донецької та Луганської областей. За період дії цього порядку (з березня 2015 року) таким особам виплачено допомоги на загальну суму 2160,6 тис.грн., у тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 322,1 тис.грн., по вагітності та пологах – 1836,3 тис.грн., на поховання – 2,2 тис.грн.

Фахівцями обласного відділення Фонду продовжується робота по наданню роз’яснень щодо порядку виплати матеріального забезпечення особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, у т.ч. з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014р. №509» та від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». До Жовтоводської міської ВД особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, не звертались.

В І півріччі 2016 року 363 путівки  на відновлювальне  лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку: через лікувально-профілактичні заклади області, по путівках, придбаних за кошти Фонду, безкоштовно та з оформленням листка непрацездатності на весь період лікування в санаторії з послідуючою виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.  Не виконання плану (23,9%) по статті «Оздоровчі заходи» за І півріччя  поточного року сталося у зв’язку із відсутністю в ІІ кварталі путівок в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів через не проведення відповідних тендерних процедур. Установою ДЗ СМСЧ – 9  до реабілітаційних відділень санаторіїв з терміном заїзду І-го кварталу 2016 року отримано і видано застрахованим особам 4 путівки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів  по економії коштів на утримання виконавчих дирекцій обласного відділення  Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 92,5%, економія склала 1290 тис.грн. Витрати на утримання Жовтоводської міської ВД за І півріччя склали 235,5 тис. грн. або 83,8% до плану, економія склала 45,5 тис. грн.

В І півріччі 2016 року своєчасно надано 170 вичерпних письмових відповідей на звернення громадян щодо порядку виплати допомог за кошти Фонду, у тому числі 107 – на звернення, що надійшли до Державної установи «Урядовий контактний центр» та 43 – на звернення, що надійшли на «Гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації». Найбільш характерні порушення законодавства страхувальниками, що призвели до цих звернень:

  • затримка у виплаті матеріального забезпечення через несвоєчасне надання страхувальникам заяв-розрахунків на фінансування допомог за кошти Фонду;
  • затримка у виплаті допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у зв’язку з порушенням страхувальниками термінів призначення матеріального забезпечення.

Застраховані особи страхувальників Жовтоводської міської ВД отримували вичерпні відповіді на свої питання як на рівні працівник – роботодавець, так і застрахована особа – дирекція, тому звернення громадян на «Гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації» та до Державної установи «Урядовий контактний центр» відсутні.

В період реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та утворення Фонду соціального страхування України, виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП та його 22 районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції успішно здійснюють свою діяльність по виконанню функцій і завдань, визначених законодавством.

 

 

В.о.директора Жовтоводської міської

виконавчої дирекції Дніпропетровського

обласного відділення Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності                                                      О.І.Селецький