Про підсумки виконання бюджету Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП та Жовтоводської міської виконавчої дирекції ДОВ ФСС з ТВП за І квартал 2016 року

Виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП, відділення Фонду) та Жовтоводська міська виконавча дирекція обласного відділення ФСС з ТВП (далі – Жовтоводська міська ВД, дирекція) інформують про надходження та використання коштів Фонду за І квартал 2016 року за напрямками фінансування і вимогами, передбаченими Законом України від 23.09.1999р. №1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в редакції Закону України від 28.12.2014р. №77-VIII ).

Головним завданням обласного відділення Фонду було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам (найманим працівникам), яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочими органами обласного відділення Фонду, фінансування на виплати допомог проведено в повному обсязі і в терміни, передбачені законодавством. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-ти робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні, станом на поточну дату заборгованість по виплатах матеріального забезпечення застрахованим особам відсутня. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За І квартал 2016 рік доходи бюджету відділення Фонду склали 1989,8 тис.грн. (318,9% до плану), а витратна частина – 225328,5 тис.грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 108,6%. Жовтоводська міська ВД виконала доходну частину на 105,7% (факт – 7,4 тис. грн. при плані – 7,0 тис. грн.), витрати склали – 2349,5 тис. грн. або 105,6% до плану. До бюджету обласного відділення Фонду від розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для забезпечення виконання витратної частини бюджету) в звітному періоді надійшло 203163,7 тис. грн.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду та по Жовтоводській міській ВД за І квартал 2016 року склали:            

(тис. грн.):

 

 

Показники виконання бюджету

Дніпропетровське обласне відділення Жовтоводська міська ВД  
План Факт % виконання План Факт % виконання  
1 2 3 4 5 6 7  
  ДОХОДИ, усього, 624,0 1989,8 318,9 7,0 7,4 105,7
  ВИТРАТИ, усього,

в тому числі:

207570,0 225328,5 108,6 2224,0 2349,5 105,6

 

  ·  на виплату допомог, усього 195579,0 214291,7 109,6 2084,0 2221,3 106,6
  з них:            
  – по тимчасовій непрацездатності 141958,0 164032,4 115,5 1818,0 1899,4 104,5
  – по вагітності та пологах 52673,0 49480,5 93,9 252,0 315,3 125,1
  – на поховання 948,0 778,8 82,2 14,0 6,6 47,1
  ·  оздоровчі заходи (путівки в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів) 3186,0 3186,1 100,0      
  ·  організаційно-управлінські заходи 8580,0 7731,1 90,1 139,0 127,6 91,8
  ·  витрати по виконанню обов’язків страховика 93,0 36,9 39,7 1,0 0,6 60,0
  ·  інші витрати 132,0 82,7 62,7      
                             

 

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги – 214,3 млн. грн. (або 91,5%), а серед них – виплати по тимчасовій непрацездатності (164,0 млн. грн.), що складає 72,8% до загальних витрат (225,3млн. грн.) та 76,5% до виплат на допомоги. Аналогічна динаміка спостерігається і по Жовтоводській міській ВД: виплати на допомоги складають 2221,3 тис. грн. або 94,5% до загальних витрат; в тому числі виплати по тимчасовій непрацездатності в сумі 1899,4 тис. грн., що складає 80,8% до загальних витрат (2349,5 тис. грн.) і 85,5% до виплат на допомоги.

На виплати допомоги по вагітності та пологах за І квартал 2016 року використано 49,5 млн. грн. (на рівні – 49,4 млн.грн. – аналогічного періоду минулого року). При цьому має місце зменшення кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 14,9 % при зростанні у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 17,7%. Зростаюча тенденція за цим видом допомоги простежується і по Жовтоводській міській ВД: в І кварталі 2016 року використано 315,3 тис. грн., що на 19,6 тис. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Кількість оплачених днів по вагітності та пологах в порівнянні з І кварталом 2015 року збільшилась на 4,1% при фактично незначному зростанні середньоденного розміру допомоги 84,36 грн. (в І кварталі 2015 року – 82,49 грн.)

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 778,8 тис.грн., що на 4,4 тис.грн. менше, ніж за І квартал 2015 року. Сталось це у зв’язку із зменшенням (на 2) кількості таких випадків (з 356 до 354) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Значне зменшення виплат на поховання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося і по Жовтоводській міській ВД, а саме на 11 тис.грн. (факт – 6,6 тис.грн., І квартал 2015 року – 17,6 тис. грн.). Така динаміка обумовлена зменшенням (на 5) кількості страхових випадків (з 8 до 3).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014р. №37, у І кварталі 2016 року в районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції обласного відділення Фонду за отриманням різних видів допомог звернулося 5 осіб, які переміщені з Донецької та Луганської областей. За період дії цього порядку (з березня 2015 року) 182 особам виплачено допомоги на загальну суму 2065,6 тис.грн., у тому числі: по тимчасовій непрацездатності – 309,3 тис.грн., по вагітності та пологах – 1754,1 тис.грн., на поховання – 2,2 тис.грн. До Жовтоводської міської ВД особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, не звертались.

В І кварталі 2016 року 363 путівки загальною вартістю 3,2 млн.грн. на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку: через лікувально-профілактичні заклади області, по путівках, придбаних за кошти Фонду, безкоштовно та з оформленням листка непрацездатності на весь період лікування в санаторії з послідуючою виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності. Установою ДЗ СМСЧ – 9 до реабілітаційних відділень санаторіїв з терміном заїзду І-го кварталу 2016 року отримано і видано застрахованим особам 4 путівки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) від 01.03.2014р. №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів по економії коштів на утримання виконавчих дирекцій обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 90,1%, економія склала 849 тис.грн. Витрати на утримання Жовтоводської міської ВД за І квартал склали 127,6 тис. грн. або 91,8% до плану, економія склала 11,4 тис. грн.

В І кварталі 2016 року своєчасно надано 88 вичерпних письмових відповідей на звернення громадян щодо порядку виплати допомог за кошти Фонду, у тому числі 58 – на звернення, що надійшли до Державної установи «Урядовий контактний центр» та 25 – на звернення, що надійшли на «Гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації». Найбільш характерні порушення законодавства страхувальниками, що призвели до цих звернень:

  • затримка у виплаті матеріального забезпечення через несвоєчасне надання страхувальникам заяв-розрахунків на фінансування допомог за кошти Фонду;
  • затримка у виплаті допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у зв’язку з порушенням страхувальниками термінів призначення матеріального забезпечення.

Застраховані особи страхувальників Жовтоводської міської ВД отримували вичерпні відповіді на свої питання як на рівні працівник – роботодавець, так і застрахована особа – дирекція, тому звернення громадян на «Гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації» та до Державної установи «Урядовий контактний центр» відсутні.

В період реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та утворення Фонду соціального страхування України, виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП та його 22 районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції успішно здійснюють свою діяльність по виконанню функцій і завдань, визначених законодавством.

 

 

В.о.директора Жовтоводської міської

виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного

відділення Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності                                                      О.І.Селецький