Напередодні Нового року Президент України підписав закони, які дали старт медичній реформі в Україні з 1 січня 2018 року. Про реформування медицини в Жовтих Водах розповіла начальник відділу охорони здоров’я виконкому міської ради Валентина БОКА. 

В Україні з 2018 року стартувала реформа медичної галузі.

Урядом та Верховною Радою прийнято низку нормативних документів у цьому напрямку: розпорядження КМУ № 1013-р від 30 листопада 2016 року «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».

Верховною Радою прийнято ЗУ «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Першим етапом реформування медицини в Україні з 2018 року є первинний рівень медичної допомоги населення.

Що включає в себе первинна медична допомога?

Первинна медична допомога надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем, терапевтом та педіатром і передбачає:

– надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів;

– направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

– надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта.

Відповідно до умов реформи медичної галузі, Жовтоводською міською радою 20 грудня 2017 року було прийнято рішення про створення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Такий заклад, згідно з рішенням міської ради, створено з 1 лютого 2018 року. Проведені реєстраційні дії в держреєстрі, у податковій інспекції, статистиці, соціальних фондах.

На сьогодні даний заклад медичних послуг ще не надає.

Наразі ведеться підготовча робота до старту медичної реформи в нашому місті – функціонування первинної ланки медицини з 1 липня 2018 року.

Із метою отримання ліцензії на медичну практику проведені розрахунки для придбання медичного обладнання та інструментів.

Оскільки реформа включає в себе комп’ютеризацію закладів охорони здоров’я первинного рівня, планується придбання комп’ютерної техніки для лікарів та відповідної медичної інформаційної системи. Реформа передбачає ведення електронних реєстрів пацієнтів, амбулаторні картки пацієнтів також будуть вестися в електронному вигляді, запроваджуватимуться електронні рецепти і таке інше.

В.Бока зазначила, що в зв’язку із запровадженням медичної реформи в місті, мешканцям і медичному персоналу первинного рівня хвилюватися не потрібно: всі нововведення будуть проводитись у відповідності до вимог законодавства. Скорочення штатної чисельності працівників не планується.

Укладення пацієнтами договорів із лікарями на медичне обслуговування розпочинається з 01 квітня 2018 року, про що жителів міста буде детально проінформовано додатково. В.Бока звернула увагу на те, що пацієнт має право вибору лікаря.

Щодо ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 МОЗ України». Начальник відділу охорони здоров’я повідомила, що на виконання розпорядження КМУ від 06.12.2017 року, з 1 лютого 2018 року при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради створена комісія з передачі цілісного майнового комплексу ДЗ «СМСЧ №9» у комунальну власність міста Жовті Води. Комісія вже працює, наразі проводиться інвентаризація майна медзакладу. За результатами роботи комісії буде підписано акти прийому-передачі майна.

Після чого заклад змінить форму власності (з державної на комунальну), відповідно, змінить свою назву та зміняться функції закладу, а саме, це буде заклад вторинного рівня медицини, що передбачає консультації вузьких спеціалістів та амбулаторне лікування у вузьких спеціалістів поліклініки, а також лікування пацієнтів в умовах стаціонару.