24 жовтня народний депутат Олег Кришин, заступник міністра освіти Роман Греба, представники департаменту освіти ОДА провели зустріч із педагогами Жовтих Вод. Мова йшла про освітню реформу, нещодавно затверджену Верховною Радою. За словами О.Кришина, ідея зустрічі полягала в тому, щоб почути думки стосовно новоприйнятого закону від педагогів на місцях, надати відповіді на їх питання.

Освітня реформа тільки набирає обертів, тому у присутніх виникло чимало запитань. Педагоги мали можливість отримати роз’яснення, коментарі щодо врегулювання на законодавчому рівні питання визначення меж повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері освіти, розмежування повноважень працівників органів управління освітою та методичних установ в умовах децентралізації; яким чином буде реалізовуватись освітня реформа в містах із дотаційним бюджетом; як буде врегульовано питання забезпечення пенсією педагогічних працівників за вислугою років, яка відміняється новим пенсійним законом; які перспективи шкіл із навчанням мовами національних меншин; чи планується забезпечення за кошти державних субвенцій закладів освіти міста сучасними лабораторіями фізики, хімії, біології, лінгафонними кабінетами; чи є майбутнє у спеціальних шкіл в Україні для дітей з вадами розумового розвитку.

Роман Володимирович акцентував увагу на тому, що потребують змін та доповнень інші нормативні акти, які пов’язані з освітньою галуззю.

Держава гарантує усім громадянам та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандарту. Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетів держави у сфері освіти.

Новий закон запроваджує 12-річне компетентнісне навчання, починаючи з 2018 року. Діти, які підуть у перший клас 1 вересня 2018 року, навчатимуться 12 років. Для всіх інших школярів тривалість навчання залишиться незмінною – 11 років. Збільшення терміну навчання потрібне для переходу від нинішньої школи знань – до школи, де навчають використовувати ці знання на практиці: це і є компетентнісний підхід до навчання.

Школа буде розділена на початкову (1-4 класи), базову (5-9 класи) та профільну (10-12 класи).

Основні зміни, гарантовані державою

Педагогічна свобода: вчитель закладу загальної середньої освіти та вихователь закладу дошкільної освіти можуть самостійно розробляти освітню програму на основі розробленого Міністерством освіти і науки України державного стандарту. Освітня програма схвалюватиметься педагогічною радою закладу та затверджуватиметься керівником без погодження з МОН.

Затверджено нові засади підвищення кваліфікації для педагогічних працівників: педагог самостійно планує та визначає кількість годин для щорічного підвищення кваліфікації, але не менше 150 годин упродовж 5 років.

Передбачено оплату підвищення кваліфікації з державного та/або місцевих бюджетів.

Кошти отримує заклад освіти і розподіляє за рішенням педагогічної ради між суб’єктами, які будуть забезпечувати підвищення кваліфікації. Кожен педагог самостійно визначає місце підвищення кваліфікації (інститут післядипломної освіти, заклад освіти, інший суб’єкт освітньої діяльності, фізична особа).

Крім того, запроваджується добровільна сертифікація вчителів, після проходження якої вони можуть отримати 20% надбавки до посадового окладу протягом строку дії сертифіката (3 роки).

Управлінська автономія: керівника закладу освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган. Керівник школи обирається на конкурсній основі строком на 6 років із правом переобрання на ще один строк у цьому закладі освіти.

Усіх працівників закладу призначає та звільняє виключно його керівник. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Подолання корупції: вводиться обов’язкове прозоре звітування про надходження та використання фінансових ресурсів закладу освіти – громадський контроль, громадське врядування.

Заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

З управлінь освіти знімається контроль за додержанням законів та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, обов’язкове виконання Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на їх території. Для проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти, здійснення державного нагляду за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства буде створена Державна служба якості освіти.

Єдині для всіх рівнів освіти види порушень академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Наприкінці зустрічі відбулось нагородження кращих педагогів відзнаками Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України. За особливі заслуги перед Українським народом Почесною грамотою Верховної Ради України нагороджено ВАЙМАНА Володимира Львовича, вчителя математики КЗО ліцею природничо-наукового навчання.

Грамотою Верховної Ради України нагороджено:

БАШЛИК Ганну Миколаївну, вчителя географії КЗО СЗШ №3 з профільними класами імені М.Островського;

КОРЖОВСЬКУ Світлану Йосипівну, заступника директора з навчально-виховної роботи КЗО Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Л.Українки;

РЕВЕНКО Ларису Олександрівну, заступника директора з виховної роботи КЗО Жовтоводської СЗШ №10 з профільними класами.

За багаторічну сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління ГРАМОТОЮ Міністерства освіти і науки України нагороджено:

ВАЙМАНА Володимира Львовича, вчителя математики КЗО ліцею природничо-наукового навчання;

ЦАПЯК Ірину Володимирівну, вчителя математики КЗО СЗШ №3 з профільними класами імені М.Островського;

ШЕВЧЕНКО Тетяну Миколаївну, вчителя історії КЗО Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Л.Українки;

ЯКУБОВСЬКУ Світлану Миколаївну, вчителя української мови та літератури КЗО ліцею природничо-наукового навчання.

ПОДЯКОЮ Міністерства освіти і науки України відзначено:

КАКУШУ Аллу Степанівну, бібліотекаря КЗО Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Л.Українки;

КУЩ Ніну Кирилівну, інструктора з фізкультури комунального ДНЗ (ясел-садка) компенсуючого типу санаторного призначення №15 «Барвінок» навчально-виховного комплексу «Дивосвіт» із санаторними групами і класами;

СТОВБУН Любов Анатоліївну, вихователя комунального ДНЗ (ясел-садка) комбінованого типу №35 «Кульбабка»;

ШТЕФАН Тетяну Василівну, вихователя комунального ДНЗ (ясел-садка) комбінованого типу №30 «Червоненька квіточка.

Людмила Цюпа, методист методичного кабінету відділу освіти.