Жовтоводська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавців земельних торгів із продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності.

Дані про земельну ділянку:

Місце розташування земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га Цільове призначення (функціональне використання)
м.Жовті Води,

вул.М.Грушевського, 88 А

9,7632 га

для промислового використання

Умови конкурсу:

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів і фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором і виконавцем земельних торгів із наступним відшкодуванням витрат у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг із проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію (пропозицію) про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, строк (у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах.

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів із наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів із конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс із відбору виконавців:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг із виконання земельних торгів;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби та мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);
  • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
  • копія ліцензії;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів і підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Строк подання конкурсної документації: до 9 серпня 2017 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, каб. №5, 2, управління ЖКГ Жовтоводської міської ради.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 15 серпня 2017 року о 14.00 за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33, мала зала виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Відомості про місце знаходження комісії, контактні телефони: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, телефон для довідок: 066-989-44-38.