Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення рідких відходів.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33.

2. Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради «Про організацію проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення рідких відходів на території міста Жовті Води».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення рідких відходів: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33, мала зала виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, 04 вересня 2017 року о 14.00.
Тарасенко Оксана Юріївна – начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ Жовтоводської міської ради, тел. (05652)-2-37-04.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

– наявність матеріально-технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам: для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період;
 • довідки відповідних органів Державної фіскальної служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України, яку видано не пізніше як за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;
 • довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника: реквізити (повне найменування) учасника конкурсу, його місцезнаходження (фактична та юридична адреса), телефон, факс, керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів), форма власності, юридичний статус, організаційно-правова форма;
 • завірена копія Статуту або іншого установчого документу з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі конкурсної пропозиції;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);
 • копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • відомість з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (витяг з реєстру або інформаційна довідки з реєстру) про відсутність відповідного провадження, яку видано не пізніше як за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;
 • документ, що містить інформацію про технічних потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази);
 • документ, що містить інформацію про наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів, з відповідними розрахунками, з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення рідких відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків не враховується;
 • технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та протокол про проходження ними обов’язкового технічного контролю;
 • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення рідких відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організаціях;
 • документ, що підтверджує наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту;
 • документ, що підтверджує забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів (наявність власного або орендованого обладнання для миття спеціально обладнаних транспортних засобів), їх паркування та технічного обслуговування;
 • документ, що засвідчує зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів штатними працівниками учасника конкурсу або іншим підприємством за договором на власній або орендованій території учасника конкурсу;
 • пропозиція учасника про вартість послуг з вивезення рідких нечистот;
 • документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких відходів;
 • документ, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення рідких нечистот за останній рік;
 • документ, що підтверджує наявність власного медичного пункту або копія договору на отримання таких послуг (копія договору засвідчена учасником);
 • довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • документ, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають достатні знання та досвід, необхідні для надання комунальних послуг з вивезення рідких відходів;
 • оригінал довідки, про відсутність порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення рідких відходів, виданої відповідною організацією не пізніше як за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;
 • виписка з протоколу засновників або наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

6. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких відходів: послуга повинна надаватися в межах всієї території міста Жовті Води. Загальна площа міста 3325 га.

7. Характеристики об’єктів утворення рідких відходів за джерелами їх утворення: кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах – 4734.

8. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами. 
Об’єктами утворення відходів є:

– житловий фонд, розміщений на території міста Жовті Води, в якому відсутнє централізоване водовідведення;
– суб’єкти господарювання, установи та організації, які розміщені на території міста, в яких відсутнє централізоване водовідведення.

Об’єктами утилізації рідких відходів є: міські каналізаційні очисні споруди.

Конкурсна пропозиція надається конкурсній комісії в термін до 14 години 00 хвилин 04.09.2017 року о до Управління ЖКГ Жовтоводської міської ради кабінет 3, м.Жовті Води бульвар Свободи, 56.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на його участь.

Учасник має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозиції.

Конкурсна пропозиція реєструється конкурсною комісією у журналі обліку.

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.