РЕЄСТР поштово-адресної нумерації станом на 01.12.2021