Статут міста

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Жовтоводським міським                        рішенням Жовтоводської
управлінням юстиції                                міської ради ХХШ скликання
«17″ грудня 2001 р.                                   «15″ листопада 2001 р.
Свідоцтво державної                               № 442-24 (ХХШ)
реєстрації № 36
ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО                      ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО
Жовтоводським міським                         рішенням Жовтоводської
управлінням юстиції                                 міської ради VI скликання
Наказ від _______________                    «25″ січня 2012 р.
№ ________                                              № 572-19/VI

Начальник Жовтоводського
міського управління                         ______________ Л.М.Богомолова

 

С  Т  А  Т  У  Т

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

МІСТА ЖОВТІ ВОДИ

 м. Жовті Води

2012 р.

 ЗМІСТ СТАТУТУ

 стор.

Преамбула…………………………………………………………………………………….

3

І. Загальні положення………………………………………………………………….

3

П. Система  державної влади в  м. Жовті Води ……………………………..

5

Ш. Система місцевого самоврядування м.Жовті Води……………………

8

IV. Участь  громадян міста у здійсненні місцевого самоврядування

13

V. Комунальна власність територіальної громади міста………………..

20

VІ. Фінансово-бюджетні відносини і планування розвитку в місті…

23

VП. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність та взаємовідносини громадян, органів та посадових осіб місцевого самоврядування

26

VШ.Заключні положення

28

 

СТАТУТ

територіальної громади міста Жовті Води

 ПРЕАМБУЛА

            Цей Статут (відповідно до чинного законодавства України) визначає правові, організаційні, матеріальні, фінансові основи та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою м.Жовті Води, гарантує всім членам громади міста право участі у місцевому самоврядуванні, встановлює регламентні правила і процедури цього права. Положення даного Статуту територіальної громади є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних осіб м. Жовті Води.

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Правова основа Статуту

            1.Статут територіальної громади міста Жовті Води (далі-Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Європейської хартії місцевого самоврядування» та інших нормативних актів.

2. Статут є правовою основою здійснення місцевого самоврядування на території міста Жовті Води і має вищу юридичну силу стосовно інших нормативних актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста.

 Стаття 2. Загальна характеристика міста

            1. Місто Жовті Води розташоване на річці Жовтій у 136 км на захід від обласного центру міста Дніпропетровська.

2. Історія міста пов’язана з першою визначальною перемогою війська під проводом Богдана Хмельницького над польською шляхтою у квітні-травні 1648 року. На території міста знаходяться скіфська та козацька могили, що є державними історичними пам’ятками. Візитною карткою міста є Пам’ятник героям визвольної війни 1648-1654 років, який розташований у Парку Слави.

3. Датою заснування селища Жовта Ріка вважається 1895 рік, пов’язаний  із початком розробок родовища залізної руди.

4. 22 травня 1957 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР селище міського типу Жовта Ріка було перейменоване в місто Жовті Води, віднесене до міст обласного підпорядкування. Згідно з адміністративно-територіальним поділом України місто входить до складу Дніпропетровської області.

5. Село Суха Балка підпорядковане Жовтоводській міській раді згідно з рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради народних депутатів від 15 квітня 1967 року  № 263.

6. Територія міста становить 3325 га. На час внесення змін до Статуту населення міста (разом з селом Суха Балка) становить близько 48,6 тис. жителів.

 Стаття 3.Офіційні символи

            1. Місто Жовті Води має власну символіку — герб, прапор та інші символи.

2. Зміст, опис і порядок використання символіки міста Жовті Води визначаються окремим  Положенням, яке затверджується міською радою.

3. Міський голова має власні символи і відзнаки, що затверджуються міською радою і передаються при вступі на посаду міського голови.

4. Міська рада та її виконавчий комітет мають свої бланки, круглі печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

5. В приміщенні на першому поверсі, де розміщується міська рада та її виконавчий комітет, поряд з Державним прапором України встановлюється Прапор міста.

 Стаття 4. Святкові дні та пам’ятні дати міста

  1. Свято — День міста відзначається в останню неділю серпня.

2. Пам’ятними датами міста є:

– День перемоги військ Богдана Хмельницкого над польською шляхтою в 1648р. – 16 травня;

– День визволення міста від німецько-фашистських загарбників в 1943р. —                20 жовтня.

Стаття 5. Звання і відзнаки

            1. Жителям міста, іншим громадянам України, колишнім мешканцям міста, а нині іноземним громадянам,  за особливо видатні заслуги перед територіальною громадою міста у підвищенні авторитету м.Жовті Води на регіональному, державному та міжнародних рівнях, чия багаторічна виробнича, благодійницька, громадська та інша діяльність отримала широке визнання мешканців міста, може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Жовті Води”. Підстави та порядок присвоєння, права, пільги і обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин міста Жовті Води», визначаються Положенням, затвердженим рішенням ради.

2. За заслуги у справі розвитку  економіки, науки, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, бізнесу, соціальної сфери міста, зміцнення авторитету міста,  демократії та місцевого самоврядування,  здійсненню заходів щодо забезпечення прав та свобод громадян, за високу професійну майстерність, активну громадську, гуманістичну та  благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток територіальної громади міста,  громадяни та  трудові колективи підприємств, установ, організацій міста можуть бути нагороджені Почесною грамотою Жовтоводської міської ради. Підстави та порядок нагородження Почесною грамотою визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради.

3. З метою заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ, організацій міста, представників  сфери бізнесу за значний вклад та  досягнення, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики у відповідній галузі чи сфері діяльності, плідну благодійну, громадську діяльність  на території м.  Жовті Води, оголошується Подяка міського голови та вручається відповідний бланк. Міський голова, за власним рішенням, при  оголошенні та врученні бланку Подяки на честь знаменних та ювілейних дат громадян, підприємств, організацій, установ міста  також вручає Вітальну адресу. Підстави та порядок оголошення Подяки визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради.

4. За вагомий  внесок у розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, бізнесу, зміцнення авторитету міста, активну благодійницьку, громадську діяльність громадяни  та  трудові колективи підприємств, установ, організацій міста можуть бути нагороджені Почесною грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Підстави та порядок нагородження Почесною грамотою визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради.

5. З метою   вшанування та увічнення пам’яті про видатних особистостей м.Жовті Води – перших очільників міста, які внесли значний вклад в розбудову міської територіальної громади, діє міська галерея «Вони керували містом». Підстави та порядок занесення  громадян міста до Галереї визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради.

6. З метою відзначення  за вагомий внесок в розвиток   економіки , соціально-гуманітарної сфери, вшанування кращих представників територіальної громади міста, окремих особистостей та трудових колективів підприємств, організацій, які своєю відданою працею сприяють розвитку та процвітанню міста, cтворенню його позитивного іміджу, щорічно до Дня міста проводиться  конкурс  «Світоч Жовтих Вод». Умови проведення, участі, номінації визначаються Положенням про конкурс, яке затверджується розпорядженням міського голови.

7. Виконавчий комітет міської ради після розгляду відповідних клопотань вносить у встановленому   порядку   до   органів   державної   влади   подання   про   нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України жителям міста.

8. Міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні  відзнаки.

 Стаття 6. Об’єднання та міжнародні зв’язки

            1. Місто Жовті Води є членом Асоціації міст України, обласної асоціації місцевого самоврядування та може вступати в інші асоціації, фонди, союзи тощо.

2. Органи місцевого самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.
3. Асоціаціям та іншим добровільним об`єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського самоврядування.

 РОЗДІЛ ІІ.

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В М.ЖОВТІ ВОДИ

 Стаття 7. Основні функції та повноваження органів державної влади в місті

            1. Виконавчий комітет міської ради (в частині делегованих повноважень) — повноваження здійснює на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            2. Міський голова (в частині делегованих повноважень) – повноваження здійснює на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            3. Жовтоводський міський суд –  є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності розглядає цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку,  передбачених процесуальним законом. Суд,  здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує  кожному  право  на справедливий суд та повагу до інших  прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України,  а також міжнародними договорами, згода, на обов’язковість яких, надана Верховною Радою України.

            4. Прокуратура м. Жовті Води –  у  встановленому  порядку  в межах своєї  компетенції вирішуює питання, що випливають  із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених  Україною  міждержавних договорів.

Основними функціями прокуратури є:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді, у випадках визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами,  які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

            5. Жовтоводський міський відділ Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській областідержавний воєнізований орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань:

– забезпечення особистої безпеки громадян,  захист  їх  прав  і
свобод, законних інтересів;

– запобігання правопорушенням та їх припинення;

– охорона і забезпечення громадського порядку;

– виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

– забезпечення безпеки дорожнього руху;

– захист власності від злочинних посягань;

– виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

– участь у наданні соціальної та правової допомоги  громадянам,

– сприяння  у  межах   своєї    компетенції    державним    органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених  на них законом обов’язків.

6. Жовтоводське міське відділення управління служби безпеки України в Дніпропетровській області — державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. На службу покладається у  межах  визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного  ладу,  територіальної  цілісності,  економічного, науково-технічного  і  оборонного  потенціалу  України, законних інтересів держави та  прав  громадян  від  розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку  окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

 7. Жовтоводська об’єднана Державна податкова інспекція – завданнями органу державної податкової служби в місті є:

– здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі-податки, інші платежі);

– формування та ведення в місті Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

– роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням, що віднесені законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття;

– припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення (Стаття 2 Закону України «Про державну податкову службу вУкраїні»).

8. Жовтоводське міське управління  Головного управління МНС України в Дніпропетровській області — є місцевим органом цивільного захисту на  територіальному рівні з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та

військового характеру, техногенної, а також пожежної безпеки на території міста. У межах своїх повноважень міське управління самостійно і через підпорядковані підрозділи організовує виконання вимог законодавства України з цих питань, контролює виконання правил і норм пожежної та техногенної безпеки юридичними та фізичними особами.             Здійснює у межах визначених повноважень організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.

            9. Жовтоводське міське управління юстиції Дніпропетровської області – є територіальним органом Міністерства юстиції України.

Основні функції:

– забезпечення реалізації державної політики у сферах реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– експертне забезпечення правосуддя;

– забезпечення роботи нотаріату;

– сприянння розвитку системи правової інформації, інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавуства;

координація та перевірка стану діяльності з питань правової освіти населення та систематизації законодавства;

– методичне керівництво та перевірка стану правової роботи;

– сприяння розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

– здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

10. Відділ статистики у м.Жовті Води Головного управління статистики у Дніпропетровській області — виконує функції та відповідає за:

– збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо економічних, соціальних, демографічних, економічних явищ і процесів, які відбуваються в місті;

– координацію дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;

– забезпечення надійності та ефективності статистичної інформації.

             11. Фінансове управління Жовтоводської міської ради — є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно до чинного законодавства і підпорядковується головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації і міському голові.

Управління:

– складає і забезпечує виконання місцевого бюджету;

– готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально- економічного розвитку в місті;

– розробляє пропозиції щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансових витрат;

– бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх при складанні місцевого бюджету.

            12. Управління Державної казначейської служби у м. Жовтих Водах Дніпропетровської області  – є структурним підрозділом Державної казначейської служби.

Управління Державної казначейської служби:

– здійснює виконання відповідних показників державного бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів;

– забезпечує відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного та місцевого бюджетів;

– веде облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного та місцевого бюджету та державних позабюджетних фондів;

– здійснює прогнозування та касове планування коштів державного бюджету;

– проводить роботу, пов’язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів у регіоні.

13. Міська виборча комісія (далі — комісія) — є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени міської комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах у порядку, передбаченому Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», нового складу міської виборчої комісії. Повноваження  комісії регламентуються Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

14. Управіління Пенсійного фонду України в м.Жовтих Водах  Дніпропетровської області є органом Фонду, підвідомчим головному управлінню Фонду в Дніпропетровській області.

Основними завданнями Управління є:

– облік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

– збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

– призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

– забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

– ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

– забезпечення функціонування в місті Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр).

 РОЗДІЛ ІІІ.

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ М.ЖОВТІ ВОДИ

Стаття 8. Структура місцевого самоврядування

            1. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого  самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

 Стаття 9. Територіальна громада міста

            1. Територіальна громада міста Жовті Води — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста Жовті Води. Вони є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень на території міста Жовті Води. Повноваження територіальної громади визначені Конституцією України та чинним законодавством України.

Стаття 10. Міська рада

            1. Міська рада — є вищим, постійнодіючим представницьким та нормотворчим органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Жовті Води та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, законами України.

2. До складу міської ради входять депутати, які обираються жителями міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Строк повноважень міської ради визначається Конституцією України.

3. Міська рада є повноважною за умови кількості обраних депутатів не менш як 2/3 від встановленого складу ради. Порядок призначення, організація і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією, Законами України і цим Статутом.

Кількісний склад ради встановлюється в межах, визначених Законом, окремим рішенням ради попереднього скликання. Міська рада відповідає перед територіальною громадою за якість та доцільність самоврядних рішень, які вона приймає і проводить у межах своїх повноважень. Міська рада несе відповідальність перед громадою і за свій виконавчий орган в частині його самоврядної функції. Міській раді належить право виступати від імені територіальної громади у стосунках з органами самоврядування інших територіальних громад, з органами державної влади.

            4. Міська рада є юридичною особою.

5. Посадовими особами місцевого самоврядування, які відповідають за організацію роботи ради, є міський голова і секретар ради.

6. Для виконання  функцій міська рада створює: виконавчі органи (виконавчий комітет, фонд комунальної власності і т.д.), постійні та тимчасові депутатські комісії.

            7. Міська рада сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень шляхом забезпечення необхідними  довідково-інформаційними, нормативно-правовими, офіційними матеріалами, організовує вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи інших рад, навчання на курсах муніципального менеджменту, забезпечує необхідні умови для проведення звітів та зустрічей з виборцями.

8. Робота ради складається з пленарних засідань (сесій) та засідань постійних та тимчасових комісій.

            9. Основним нормативно-правовим актом міської ради є рішення.

10. Право нормотворчої ініціативи в раді належить міському голові, депутатам, постійним комісіям міської ради, депутатським групам, фракціям, виконавчому комітету,  а також загальним зборам громадян, у тому числі зборам (конференціям)  жителів за місцем проживання.

11. Рішення ради підписуються міським головою або іншим головуючим на сесії не пізніше 5 днів з моменту їх прийняття і набувають чинності після підписання.

12. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до її відання. Питання розглядаються відповідно до Регламенту ради. Повноваження міської ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Стаття 11. Депутат міської ради

            1. Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів, наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, віднесені законодавством до відання міської ради.

2. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатам, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішеннями ради.

3. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборчі посади в системі місцевого самоврядування. Депутат міської ради складає присягу такого змісту: «Приймаючи звання  депутата міської ради, урочисто присягаю сумлінно служити громаді міста, неухильно дотримуватися  Конституції, законів України, Статуту територіальної громади міста Жовті Води, регламенту ради, сприяти втіленню їх у життя, охороняти, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян».

Присягу зачитує найстаріший за віком депутат міської ради, після чого депутати засвідчують присягу своїми підписами.

Про факт відмови оголосити або підписати текст присяги, а також порушення присяги депутатом, секретар міської ради повідомляє виборцям відповідного округу і через рішення міської ради ініціює відкликання депутата відповідно до чинного законодавства.

4. Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням  повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством.

Стаття 12. Постійні комісії міської ради

            1. Міська рада утворює постійні та тимчасові комісії міської ради.

2. Постійні комісії міської ради обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова і його заступники, секретар міської ради.

5. Постійні комісії за дорученням ради, чи з власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань,як самостійно, так і за поданням виконавчого комітету та його відділів,  виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

6. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

7. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

8. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань,  що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

9. Повноваження тимчасової комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

10. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних і тимчасових комісій визначаються Регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

 Стаття 13. Міський голова

            1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста і виконує повноваження, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових виборах, визначається Конституцією України.

3. Обраний міський голова, на сесії міської ради приймає присягу такого змісту: «Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на посаду Жовтоводського міського голови, урочисто присягаю вірно служити громаді міста, неухильно дотримуватись Конституції України, її Законів, Статуту територіальної громади міста Жовті Води, регламенту міської ради, поважати і захищати права і свободи жителів міста, відстоювати інтереси міської громади». Ритуал складання присяги транслюється по місцевому телебаченню. Повний текст присяги з підписом голови опубліковується в газеті Жовтоводської  міської ради «Жовтоводські вісті».

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, крім корпоративних прав.

5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

6. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

7. Міський голова:

– забезпечує здійснення у межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

– організує в межах, визначених законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

– підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади, апарату ради та її виконавчого комітету;

– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

– призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

– забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

– є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням визначеним радою;

– представляє територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

– забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань до органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

– при здійсненні наданих повноважень, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

– міський голова не рідше одного разу на рік звітує перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

8. На вимогу не менше третини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 14.Секретар міської ради

            1. Секретар міської ради  працює в раді на постійній основі.

2. Секретар ради обирається з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.

3. Секретар міської ради  не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі  на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати  від цього прибуток, якщо інше непередбачено законом.

4. Секретар міської ради здійснює свої повноваження згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Стаття15. Виконавчий комітет міської ради

            1. Виконавчий комітет міської ради (далі виконком) є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який утворюється за поданням міського голови міською радою чергового скликання на термін її повноважень. Кількісний склад виконкому визначається міською радою,  а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

2. До складу виконкому входять на постійній основі обов’язково міський голова, секретар міської ради (за посадою), всі заступники міського голови з виконавчої роботи та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

3. Міська рада з власної ініціативи або жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск в порядку передбаченому законодавством.  Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.

4. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку, штампи та інші реквізити юридичної особи.

5. Виконком є підзвітним і підконтрольним з самоврядних питань міській раді. З питань здійснення делегованих йому повноважень відповідним органам виконавчої влади згідно з діючим законодавством.

6. Виконком приймає рішення у межах своїх повноважень. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів  від загального складу виконкому. Рішення виконкому підписується міським головою або одним з його заступників та секретарем виконкому.

7. Повноваження виконкому визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 16. Відділи,  управління та інші виконавчі органи міської ради

            1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів створює виконавчий комітет та відділи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

3. Керівники відділів виконкому призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

 Стаття 17. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста

            1. Міська рада в межах наданих повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення міської ради приймаються на пленарних засіданнях більшістю депутатів від загального складу ради в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення,  якщо радою не встановлено більш пізній строк введення  цих рішень в дію. Рішення міської ради та її виконавчого комітету, що мають нормативно-правовий характер,  підлягають офіційному оприлюдненню в засобах массової інформації не пізніше тридцяти днів з дня їх прийняття. Проекти регуляторних актів  та їх оприлюднення здійснюються у відповідності до Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

5. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

6. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

7. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

8. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення.  На запити   фізичних та юридичних осіб  надається відповідна   інформація  та копії актів згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 Стаття 18. Органи самоорганізації населення

            1. Міська рада за ініціативою жителів створює будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяє їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення».

  РОЗДІЛ ІV.

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН МІСТА У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 Стаття 19. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

            1. Члени територіальної громади реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування міста.

2. Право членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:

– місцеві вибори;

– місцевий референдум;

– загальні збори громадян за місцем проживання;

– місцеві ініціативи;

– громадські слухання;

– звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста;

– участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування міста;

– участь у діяльності місцевих організацій та осередків політичних партій і громадських організацій, професійних і творчих спілок, діючих у місті;

– інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні міста.

3. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті визначається законами України, цим Статутом та рішеннями міської ради.

4. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні міста залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в місті, за мовними або іншими ознаками забороняються.

5. Розмежування повноважень між суб’єктами  місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством, цим статутом та рішеннями міської ради.

 Стаття 20. Місцеві вибори.

            1. Місцеві вибори  є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України  загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування .Організація та проведення місцевих виборів здійснюється публічно та відкрито.

2. Місцеві вибори — це обрання членами територіальної громади депутатів міської ради, міського голови та депутатів Дніпропетровської обласної ради від міста Жовті Води.

3. Участь членів територіальної громади міста у місцевих виборах є добровільною.  Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

4. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються  умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.

5. Місцеві вибори проводяться у відповідності до чинного законодавства  України.

 Стаття 21. Місцевий референдум

            1. Місцевий референдум — це прийняття рішень з питань, що віднесенні Конституцією і Законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Участь у місцевих референдумах беруть тільки жителі міста. На міський референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади.З метою виявлення волі   територіальної громади міста  при вирішенні питань  місцевого значення,  у передбаченому чинним законодавством порядку, можуть проводитись місцеві дорадчі опитування громадян (консультативні референдуми). Результати дорадчого опитуваня розглядаються і враховуються при прийнятті рішень  міською радою. Опитуваня проведені в іншому порядку, або  з питань , які  не відносяться до компетенції місцевого референдуму, не мають статусу дорадчого опитування (консультативного референдуму) і правових наслідків, що з цього випливають.

2. В місцевому референдумі мають право брати громадяни України, які  на  день  проведення  референдуму досягли 18 років, постійно  проживають   на  території міста. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав громадян на участь у референдумі   залежно  від  походження, соціального і майнового стану, расової і національної  належності, статі, освіти, мови, ставлення до  релігії,  політичних  поглядів,роду і характеру занять забороняються.  Громадяни беруть участь  у  референдумі  на  рівних  засадах. Кожний громадянин має один голос. Референдум є прямим: громадяни беруть  участь  у  референдумі безпосередньо.     Голосування  під  час  референдуму  є  таємним:  контроль  за волевиявленням громадян не допускається.

3. Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу більшості депутатів міської ради, що становлять не менш як половину від загального складу, або на вимогу, підписану 1/10  частиною жителів міста, які постійно проживають на території міста і мають право брати участь у місцевому референдумі.

4. Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.

5. Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні. Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державною владою. Рішення міського референдуму є обов’язковими для виконання на території міста, якщо воно не суперечить закону. Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму в газеті «Жовтоводські вісті» протягом 10-ти днів після його проведення.

6.  Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування. По результатах голосування на консультативному міському референдумі міський голова у 10-ти денний термін зобов’язаний прийняти рішення з питань, що були предметом референдуму та оприлюднити його в міських засобах масової інформації.

Стаття 22. Загальні збори громадян за місцем проживання

            1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — збори громадян) — це збори територіальної громади, які проводяться у межах міста, його окремих частин — будинків, вулиць, кварталів, села Суха Балка, а також виборчих округів.

2. Збори громадян проводяться для вирішенні будь-яких питань місцевого значення, які відповідно до Конституції України та законів України знаходяться у віданні місцевого самоврядування, а саме:

– обговорення проектів рішень ради та її виконавчих органів;

– внесення пропозицій щодо доцільності розгляду радою та її виконавчими органами питань місцевого значення;

– заслуховування інформації міського голови, посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також керівників підприємств, установ і організацій;

– порушення, в разі необхідності перед радою чи міським головою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством;

– обговорення рішень ради та її виконавчих органів, питань про хід їх виконання, а також про виконання законів України, указів Президента України, інших актів органів законодавчої, виконавчої і судової влади з питань, що стосуються інтересів територіальної громади;

– створення та обрання з дозволу ради органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення їх повноважень (розпуск), а також про відставку окремих їх членів;

– порушення перед радою питань про наділення органів самоорганізації населення частиною власної компетенції, фінансів і майна, необхідних для їх здійснення;

– встановлення, у разі необхідності структури, штатів, затвердження у межах, визначених радою коштів, витрат на утримання створюваних зборами органів самоорганізації населення та умов оплати праці їх працівників;

– надання згоди на включення до комунальної власності об’єктів, які створені в результаті трудової участі громадян територіальної громади, або придбані за їх добровільні внески;

– внесення до ради та її виконавчих органів пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність територіальної громади, підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

– вирішення питань щодо залучення на добровільних засадах коштів громадян територіальної громади, а також коштів підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності, їх трудових і матеріально-технічних ресурсів та їх об’єднання і спрямування на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, благоустрій міста чи його частини на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій з цих питань раді та її виконавчим органам;

– розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян;

– внесення відповідних пропозицій на розгляд ради та її виконавчих органів;

– внесення пропозицій щодо встановлення радою місцевих податків і зборів;

– розгляд питань про найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків; внесення пропозицій з цих питань до міської ради;

– обговорення питань, пов’язаних із залученням громадян до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння раді, її виконавчим органам, державним органам у проведенні робіт по ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів ради про екологічно-небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його
поліпшення;

– розгляд питань про об’єднання зусиль з іншими територіальними громадами з реалізації спільних проектів;

– внесення до ради пропозицій щодо проведення місцевого референдуму чи консультативного опитування, громадських слухань;

– внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту територіальної громади;

– обговорення проектів програм приватизації комунальної власності, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

– розгляд питань щодо доцільності приватизації окремих об’єктів комунальної власності територіальної громади та внесення відповідних пропозицій до міської ради та її виконавчих органів;

– розгляд питань щодо доцільності передачі повноважень з управління майном, яке належить до комунальної власності, іншим органам;

– розгляд питань щодо використання землі, додержання земельного законодавства, внесення відповідних пропозицій до міської ради та її виконавчих органів;

– обговорення питань щодо розміщення на відповідній території об’єктів соціально-культурного чи виробничого призначення, проектів місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, внесення відповідних пропозицій до міської ради та її виконавчих органів;

– прийняття рішень щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– розгляд звернень до міського голови, міської, обласної ради, обласної державної адміністрації з питань що зачіпають спільні інтереси територіальної громади або її частини;

– обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади або її частини.

3. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, у яких є право голосу на місцевих виборах, та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон, село Суха Балка). У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова, народні депутати України, депутати обласної, міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які зацікавлені у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.

4. Збори громадян скликаються:

– міським головою за власною ініціативою або на вимогу депутатів ради;

– окремими депутатами ради в своєму виборчому окрузі;

– відповідним органом самоорганізації населення;

– за пропозицією не менше як 1/3 від загальної кількості жителів відповідної території, що мають право голосу.

5. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.

6. У випадках, коли об’єктивно неможливо провести збори громадян, за рішенням міського голови або відповідного органу самоорганізації населення скликається конференція представників громадян за місцем проживання — будинків, вулиць, мікрорайонів тощо. Представники громадян для участі у конференціях обираються зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень, або визначаються органами самоорганізації населення, якщо вони скликають ці конференції. Норми представництва на конференції представників громадян встановлюються органом, який їх скликає. Порядок скликання, проведення, а також компетенція конференцій представників громадян за місцем проживання є такими ж, як і для зборів громадян за місцем проживання.

7. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності:

– в окремих багатоповерхових будинках, кварталах індивідуальної забудови 50%, або неменш ніж 50 жителів;

– у виборчих округах не менш 100 жителів;

– на загальноміських зборах — не менш 500 жителів міста.

Конференції представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше 2/3 обраних представників.

8. На зборах громадян головує особа, що обрана зборами.

Збори відкриває і  веде  голова  відповідної  Ради  або його заступник, а в  разі  коли  збори  скликано  за  рішенням відповідного органу  територіальної  самоорганізації  громадян,  — керівник цього органу.

Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.

Для ведення зборів може обиратися президія зборів.

Збори можуть обирати також лічильну комісію.

Порядок  денний  і  порядок  роботи  зборів  затверджується зборами.

9. Під час проведення зборів громадян складається протокол, який підписується головуючим і секретарем зборів громадян.

До  протоколу  зборів  (конференції)   додаються   матеріали  реєстрації їх учасників (список громадян, які були  присутніми  на зборах,  із  зазначенням  місця  їх   проживання  або список представників  громадян  відповідних  територіальних  утворень,  а  також рішення органів територіальної самоорганізації громадян  про делегування своїх представників для участі в конференції).

            10. Збори громадян приймають рішення з розглянутих питань. Рішення зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.

Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

11.Рішення зборів громадян в межах їх компетенції є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції у 30-ти денний термін та повідомити у 10-ти денний термін про результати їх розгляду міського голову та учасників зборів.

12. Рішення зборів, прийняті з питань, віднесених до компетенції органів державного управління, мають рекомендаційний характер.

13. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням зборів громадян (конференцій), здійснюються  за рахунок добровільних внесків відповідних жителів міста.

 Стаття 23. Місцеві ініціативи

            1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. З місцевою ініціативою можуть виступити:

– до міської ради — ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 50 осіб або міські осередки політичних партій та громадських організацій, які подадуть не менше 50 підписів жителів міста, які мають право голосу.

3. Місцева ініціатива вноситься у вигляді проекту рішення міської ради та оформляється відповідно до регламенту ради та оголошується в міських ЗМІ.

4. Міська рада та її виконавчий комітет обов’язково розглядають питання, внесені в порядку місцевої ініціативи на відкритому пленарному засіданні ради з участю (за бажанням) повноважних представників суб’єктів, які внесли таке питання.

5. Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, обов’язково доводяться до відома територіальної громади не пізніше, ніж через 10 днів після їх прийняття відповідно до законодавства та через міські ЗМІ.

 Стаття 24. Громадські слухання

            1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з міським головою, депутатами міської ради, посадовими особами виконавчих органів міської ради, під час яких:

– заслуховуються звіти про виконання міським головою, депутатами міської ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування міста службових обов’язків або окремих доручень та дається оцінка їх діяльності;

– заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;

– порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

– обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

            2. У громадських слуханнях на добровільних засадах мають право брати участь всі члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах.

3. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

4. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійних комісій, членів територіальної громади у кількості не менше ніж 300 осіб, місцевих осередків політичних партій та громадських організацій,в підтримку ініціативи яких зібрано не менше 300 підписів жителів міста, які мають право голосу на виборах.

5. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів саомоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, що обговорюються.

6. Міський голова визначає місце та час проведення громадських слухань. Виконавчий комітет міської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів, інформації про місце та час їх проведення.

7. На громадських слуханнях головує міський голова або секретар міської ради, а в разі їх відсутності один з заступників міського голови. На громадських слуханнях ведеться протокол. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. Протокол громадського слухання підписується головою зборів та секретарем і передається міському голові.

8. Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини членів територіальної громади міста, що взяли в них участь.

9. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. Про результати їх розгляду міський голова або секретар міської ради не пізніше, ніж за 10 днів, обов’язково доводить до відома територіальної громади та суб’єктів, які внесли відповідні пропозиції.

 Стаття 25. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

            1. Члени територіальної громади міста мають право особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з метою отримання публічної інформації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду заяви громадян і відповідати на них згідно з Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

3. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

4. Індивідуальне звернення може бути усним, викладенним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування міста.

5. Колективним вважається звернення за умови наявності не менш 10 підписів жителів міста. Колективні звернення по кількості підписів більше 50 розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких   вони    надійшли, у першочерговому порядку. Колективні звернення за кількостю підписів більше 300 негайно передаються в міську раду (у випадку, якщо вони надійшли в інші органи чи до інших посадових осіб місцевого самоврядування), підлягають оголошенню засобами масової інформації міста.

6. У зверненні має бути зазначено прізвище,  ім’я,  по батькові, місце  проживання громадянина,  викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником  (заявниками) із зазначенням дати.

7. Звернення оформлене без дотримання вимог,  зазначених в Законі України «Про зверення громадян», повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як у 10-денний термін з дня його надходження.

8. Члени територіальної громади можуть звернутися до органів місцевого самоврядування  із запитом надати публічну   інформацію, що знаходиться в їх володінні у відповідності до  Закону України «Про доступ до публічної інформації» , незалежно від того стосується ця інформація його особисто чи ні , без пояснення причин подання запиту.

9. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

10. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі(поштою, факсом, телефоном,електронною поштою) на вибір запитувача.

11. Запит на інформацію має містити:

– прізвище, ім’я, по батькові, запитувача, поштову або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву,реквізити чи зміст документа,щодо якого зроблено запит,якщо запитувачу це відомо;

– підпис,  дату за умови подання запиту у письмовій формі.

12. Органи місцевого самоврядування, як розпорядники інформації мають надати відповідь на запитна інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля,якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій,що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. Інші терміни розгляду запитів визначаються Законом.

13. В разі, якщо запит  оформлений  без дотримання  вимог, зазначених в Законі України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу направляється відмова в задоволенні запиту на інформацію у формі затвердженій Законом.

 Стаття 26. Участь в роботі органів місцевого самоврядування

            1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та  дотримуватися Регламенту ради під час пленарних засідань.

2. Особи або колективи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради або засідання виконкому, повинні не пізніше як за 3 дні до її відкриття подати повідомлення до секретаря ради або секретаря виконкому, на якого покладається обов’язок організувати таке відвідування.

3. Відмова членам територіальної громади у відвідуванні сесії відповідної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, оформлюється відповідним рішенням секретаря ради і повідомляється заявникам не пізніше, ніж за один день до відкриття сесії. У випадку неможливості забезпечення присутності на сесії міської ради всіх бажаючих членів територіальної громади з технічних причин, секретар ради повинен забезпечити її трансляцію за межами сесійної зали в повному обсязі.

4. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради при розгляді питань, що стосуються їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання виконкому міської ради.

5. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях органу самоорганізації населення.

6. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними депутатами місцевих та Верховної рад, міським головою у відповідності до чинного законодавства.

 Стаття  27. Участь місцевих організацій та осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок у здійсненні місцевогосамоврядування

            1.Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через участь у діяльності зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.

2. Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій відповідно до законодавства:

– беруть участь в організації місцевих виборів;

– через своїх депутатів у міській раді беруть участь у виробленні та здійсненні міської політики;

– сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;

– через своїх представників беруть участь у роботі громадської ради та інших консультативних органів при міському голові.

 Стаття  28. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

            1. Можуть бути використані, зокрема, такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:

– участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого самоврядування, перелік та положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування;

– участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових особах місцевого самоврядування міста з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів територіальної громади міста різними формами соціальної допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування міста;

– участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади у визначені напрямків соціально-економічного та культурного розвитку міста;

– виконання громадських робіт з благоустрою міста, надання послуг соціально незахищеним жителям міста;

– надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань (внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціальне незахищеним жителям міста; з метою підтримання в належному стані пам’яток історії, культури і архітектури, природних пам’яток; з метою підтримки вітчизняної науки, місцевих вчених, творчих спілок та окремих митців);

– участь у масових акціях, метою яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення, до соціальних проблем жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримки громадської безпеки, що вимагає негайного рішення при дотримані чинного законодавства;

– участь у створенні органів самоорганізації населення.

2. Форми участі членів територіальної громади в здійсненні місцевого самоврядування, визначені цим Статутом, не є вичерпними. Жителі міста мають право використовувати будь-які інші форми участі в здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не заборонені законом.

3. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють запровадженню нових форм участі членів територіальної громади в здійсненні місцевого самоврядування

 РОЗДІЛ V

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

 Стаття 29. Загальні положення.

            1. Комунальна власність територіальної громади міста є матеріальною основою місцевого самоврядування.

2. Комунальна власність міської громади складається з:

– виключної власності територіальної громади міста;

– спільної власності територіальної громади міста з іншими суб’єктами права (територіальними громадами);

– частини корпоративної власності

3. До виключної власності територіальної громади міста Жовті Води відносяться:

– землі території міста, крім приватизованих ділянок та ділянок, на яких розташовані державні підприємства;

– природні ресурси, які знаходяться в межах земель території міста;

– доходи міського бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти (депозити в банках, цінні папери);

– вулиці, проїзди, дороги, парки, сквери, пам’ятники архітектури та історії;

– комунальні підприємства та установи;

– житловий фонд соціального призначення.

Перелік об’єктів нерухомого майна, що є власністю територіальної громади  міста встановлюється   та затверджується  міською радою.

4. До складу спільної власності міської громади відносяться об’єкти (або їх частина) міської комунальної власності, передані рішенням міської ради в спільне управління та користування з іншими територіальними громадами.

5. Перелік об’єктів міської комунальної власності може бути розширений за рахунок:

– безоплатної передачі державою частини своєї власності;

– створення, придбання майна міською радою в порядку встановленому Законом;

– добровільної передачі приватної власності у власність територіальної громади;

в інших, визначених законом випадках.

 Стаття 30. Комунальні та корпоративні підприємства

                1. Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на власності територіальної громади або надбані нею.

2. Комунальні підприємства мають виконувати своє громадське призначення шляхом обслуговування комунальних потреб населення міста, установ та підприємств різних форм власності, розташованих на території міста.

3. Діяльність підприємств комунальної власності відбувається відповідно до їх статутів, що затверджуються міською радою. Директор підприємства призначається та звільняється з посади міським головою та здійснює повноваження на підставі контрактів, складених з виконавчим комітетом міськради. Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та процеси затвердження фінансових звітів цих підприємств врегульовуються рішеннями міської ради, її виконавчого комітету  окрім випадків, передбачених їх статутами.

4. Діяльність підприємств, в яких територіальна громада має майнову частку (корпоративні права) відбувається відповідно до їх статутів, що затверджуються загальними зборами акціонерів (засновників). Територіальна громада через органи місцевого самоврядування здійснює управління корпоративними правами, що належать їй в майні цих підприємств. Усі майнові операції, питання розподілу прибутків, затвердження фінансових та інших звітів, призначення та звільнення керівників вирішуються загальними зборами акціонерів (засновників) таких товариств.

5. Діяльність підприємств комунальної власності має базуватися на наступних засадах:

– запровадження системи регулярного планування господарчої діяльності на короткостроковий період;

– покладення в основу господарчої діяльності системи фінансового планування на середньостроковий період;

– регулярного оприлюднення показників господарського та фінансового планування;

– запровадження системи регулярного звітування за підсумками річної діяльності (або іншого встановленого рішенням міської ради терміну), а також щодо стану справ на підприємстві;

– розгляду та затвердження звітів підприємств міською радою.

6. Форма звітування затверджується виконкомом міськради. Вона обов’язково повинна містити порівняльні пункти та таблиці щодо господарських і фінансових показників (обсягів), запланованих та виконаних; інших показників, що забезпечують уявлення та прозорість стосовно фінансових і майнових операцій підприємства; обгрунтування причин, за якими виявилося неможливим досягти кращих показників тощо.

7. Міська рада може не затвердити звіт підприємства комунальної власності. В такому випадку виконавчі органи повинні вжити відповідних заходів  щодо усунення неоліків для  покращення  показників, здійснення незалежної аудиторської перевірки щодо фінансових та майнових операцій підприємства, а також з кадрових питань.

8. Керівники підприємств шороку звітують на пленарному засіданні ради стосовно поточної діяльності підприємств комунальної власності та з майновою часткою, що належить територіальній громаді. Щороку міський голова, або за його дорученням один з заступників, повинен звітувати стосовно управління корпоративними правами територіальної громади.

9. Порядок управління комунальної власності корпоративними правами територіальної громади визначається окремим Положенням, затвердженим рішенням міської ради

 Стаття 31. Правовий режим щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності міської громади

                1. В місті Жовті Води від імені та в інтересах міської громади правомочність щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності має виключно міська рада безпосередньо. Міська рада окремим рішенням може надати право користування та розпорядження об’єктами комунальної власності Фонду комунальної власності міста, виконавчому комітетові або комунальним підприємствам.

2. Міська рада має право виконувати майнові операції з об’єктами міської комунальної власності, а саме:

– передавати у постійне або тимчасове користуваня юридичним та фізичним особам;

– здавати в оренду;

– продавати;

– купувати;

– використовувати як заставу;

– вирішувати питання відчуження;

– визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

3. Об’єкти спільної з іншими територіальними громадами власності можуть передаватися в управління обласній раді на наступних засадах:

– абсолютного та процентного визначення майнових часток, що належать територіальній громаді в статутному капіталі підприємств спільної власності, на підставі здійсненої оцінки;

– здійснення управління цим об’єктом з урахуванням вимог кодексу (статуту, положення) з управління корпоративними правами територіальної громади м. Жовті Води, що затверджується міською радою; або відповідно до положень акту, прийнятого разом з іншими власниками;

– регулярного звіту перед органами місцевого самоврядування особами, уповноваженими на здійснення управління цими об’єктами, але не рідше одного разу на рік.

4. Не підлягають приватизації:

– школи;

– дитячі дошкільні заклади;

– музей;

– музична школа;

– житловий фонд соціального призначеня;

– природні ресурси, які знаходяться у комунальній власності міської ради;

– парки, сквери;

– пам’ятники та пам’ятні міста.

5. Набуття права власності на землю міської громади здійснюється на підставах:

а) передачі земель із державної власності в комунальну;

б) примусового викупу земельних ділянок у їх власників для потреб територіальної
громади за рішенням міської ради або міського референдуму;

в) укладання цивільно-правових угод;

г) одержання земельних ділянок у спадщину (дарування).

6. Об’єкти права міської комунальної власності не можуть бути вилучені у міської громади і передані іншим суб’єктам права власності без відповідного рішення міської ради за винятком випадків, передбачених Законом.

7. Міський голова, міська рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність визначену Законом та цим Статутом за раціональне використання комунальної власності.

8. Всі майнові операції з об’єктами комунальної власності не повинні ослаблювати основ міського самоврядування, зменшувати обсягів і не погіршувати умов надання послуг населенню міста.

РОЗДІЛ VI.
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ В МІСТІ

 Стаття 32. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

            1. Фінансова діяльність територіальної громади має на меті підвищення життєвого рівня і добробуту членів територіальної громади шляхом:

– створення відповідних механізмів регулювання процесів економічного та соціального розвитку, що відіграватимуть в них стимулюючу та координуючу роль;

– запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволятимуть створювати механізми по формуванню надійної бази власних надходжень та сприятимуть розвиткові позитивних економічних процесів на території міста;

– забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах; формування системи соціального захисту населення;

– сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на формування сучасної інфраструктури комунального господарства;

– якісного виконання повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

2. Фінансова діяльність територіальної громади має відбуватися на засадах:

– планування реальних фінансових ресурсів;

– першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку
територіальної громади та соціально-економічного благополуччя її членів;

– врахування загальнодержавних інтересів;

– прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення питань інвестиційної діяльності, проектів міського бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю за фінансами з боку громадськості.

 Стаття 33.  Планування фінансових ресурсів

            1. Основою для плануваня фінансових ресурсів є план соціально-економічного та культурного розвитку міста, що складається виконкомом та затверджується міською радою.

 Стаття 34.  Бюджет міста.

            1. Бюджет міста має бути достатнім щодо забезпечення населення міста послугами, не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

2. Бюджет міста затверджується міською радою терміном на один рік з 1 січня до 31 грудня не пізніше ніж в двотижневий термін після офіційного опублікування закону «Про Державний бюджет України».

3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міста, виконком має право здійснювати видатки тільки на цілі, які визначені у рішені про бюджет попереднього року. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету  сумарно  не  можуть  перевищувати  1/12  обсягу бюджетних призначень,  встановлених  рішенням   про   місцевий  бюджет  на попередній бюджетний період (крім випадків,  передбачених частиною шостою статті 16 ,частиною четвертою статті 23, пунктами 4 і 5 частини другої статті 41 Бюджетного Кодексу України). До  прийняття  рішення  про  місцевий  бюджет  на поточний бюджетний період забороняється здійснювати  капітальні  видатки  і надавати   кредити   з   бюджету  (крім  випадків,  пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету), а також здійснювати   місцеві   запозичення  та  надавати  місцеві гарантії.

4. Бюджет територіальнї громади — це план  формування  та  використання фінансових ресурсів для забезпечення  завдань  і  функцій, які здійснюються органами місцевого   самоврядування протягом бюджетного періоду.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів,  видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг  річного  дефіциту  (профіциту)  місцевого бюджету  в  наступному  бюджетному  періоді  і  місцевого боргу на  кінець наступного  бюджетного  періоду;  граничний  обсяг  надання  місцевих   гарантій,  а  також  повноваження  щодо  надання  таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного Кодексу;
3) доходи місцевого бюджету  за  бюджетною  класифікацією  (у  додатку до рішення);

4) фінансування  місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні   призначення   головним   розпорядникам   коштів місцевого   бюджету  за  бюджетною  класифікацією  з  обов’язковим  виділенням видатків споживання (з них видатків  на  оплату  праці, оплату  комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у  додатках  до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

8) додаткові  положення,  що  регламентують  процес виконання  місцевого бюджету;

9. Формування, затвердження та контроль за використанням бюджету міста та інших коштів міської громади проводить міська рада.

 Стаття 35. Доходи бюджету міста.

            1. Формування доходної частини бюджету міста повинно проводитись на основі плану соціально-економічного розвитку міста та положень Бюджетного Кодексу України.

2. Доходи бюджету формуються за рахунок:

а) власних, визначених законодавством джерел;

б) закріплених законодавством загальнодержавних податків та зборів;
в) цільових субвенцій, трансфертів з Державного та обласного бюджетів;
г) коштів, переданих на договірних засадах з інших бюджетів для виконання спільних проектів соціально-економічного розвитку або добровільно переданих повноважень;
д) короткотермінових  та середньострокових позик, здійснених за рішенням міської ради;
ж) інших надходжень.

 

Стаття 36. Власні доходи бюджету міста.

            1. До власних доходів міського бюджету відносяться:

– доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зазначені в статті 69 Бюджетного кодексу України.

 Стаття  37.  Місцеві податки та збори.

            1.  Міська рада запроваджує місцеві податки і збори в інтересах територіальної громади та несе відповідальність перед нею за їх ефективне використання.

2. Рішення щодо запровадження місцевих податків, зборів або визначення ставки оподаткування приймає міська рада відповідно до чинного законодавства.

3. Рішення міської ради стосовно фіскальних форматів базуються на дотриманні наступних принципів:

– податки та збори мають сприяти процесам покращення надання громадських послуг;

– запровадження податків не повинно заважати розвиткові підприємництва, звуженню бази оподаткування, спричиняти розбалансування в сфері споживання;

– введення пільгових режимів не повинно порушувати економічну ситуацію в місті, відбуватися в режимі виключної вибірковості, або сприяти проведенню операцій, пов’язаних з ухиленням від податків;

– введення податків та зборів не повинно призводити до значних витрат на їх адміністрування.

4. Міська рада має право встановлювати пільги з місцевих податків і зборів.

 Стаття 38. Видатки бюджету міста

            1.  Видатки   та   кредитування   бюджету міста  включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі,  пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 88-91 Бюджетного Кодексу.

2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету витрачаються на
заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до
законодавства.
3. Кошти від приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста використовуються виключно через бюджет розвитку.

             Стаття  39. Зміни та доповнення до бюджету міста

            1. До завершення бюджетного року зміни та доповнення до бюджету міста можуть вноситися у формі рішення міської ради про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про бюджет міста» у відповідності до порядку внесення змін до рішень міської ради або розпорядженням міського голови в межсесійний період в разі делегування йому таких повноважень міською радою.

2.  Рішення про внесення змін та доповнень до рішення ради «Про бюджет міста» приймається у випадках, визначених статтею 78 Бюджетного Кодексу України

 Стаття 40. Доступність інформації про бюджет міста

            1. Міська рада забезпечує публікацію інформації про бюджет міста,  в тому  числі  рішень  про  бюджет та  квартальних  звітів про його виконання.  Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з  дня  їх прийняття   у   газеті «Жовтоводські вісті».

2. Інформація про виконання  бюджету підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року,  що  настає  за  роком звіту.

3. Публічне представлення  інформації  про  виконання  бюджету відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням  про  місцевий бюджет,  здійснюється  до  20 березня року,  що настає за звітним.Інформація  про  час  і  місце  публічного   представлення   такої інформації   публікується   разом   з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

 Стаття  41. Позики територіальної громади

            1. Міська  рада має право здійснювати місцеві внутрішні запозичення (за винятком  випадків, передбачених статтею 73 Бюджетного Кодексу) та місцеві зовнішні  запозичення  шляхом  отримання  кредитів (позик) від міжнародних  фінансових  організацій.
2. Право на здійснення місцевих запозичень у  межах,  визначених рішенням  про  місцевий  бюджет,  з  урахуванням  статті  74 Бюджетного Кодексу  належить  територіальній громаді  міста  в  особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням  міської ради.

3. Витрати   на   обслуговування   та   погашення  місцевого  боргу  здійснюються  місцевим фінансовим органом відповідно до кредитних договорів, а також  нормативно-правових  актів,  за  якими  виникають  боргові  зобов’язання  територіальної  громади,  незалежно  від  обсягу  коштів, визначеного  на  таку  мету  рішенням про бюджет міста.

Якщо очікуваний  обсяг  витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу перевищить обсяг коштів,  визначений рішенням  про бюджет міста на таку мету,  міська рада вносять відповідні зміни до рішення про бюджет міста.

4. З  метою  економії  бюджетних коштів міська рада або за  її  рішенням  місцевий фінансовий органмає право здійснювати правочини з місцевим боргом,  включаючи обмін, випуск, купівлю,  викуп та продаж боргових зобов’язань територіальної  громади міста,   за умови дотримання   граничного  обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

5. Керівник місцевого  фінансового  органу має право за рішенням міської ради   в   межах  поточного  бюджетного  періоду  здійснювати  на  конкурсних засадах розміщення тимчасово  вільних  коштів  бюджету міста  на  депозитах  або  шляхом  придбання  державних  цінних паперів,  цінних паперів,  емітованих  міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.  Порядок здійснення операцій  визначається  Кабінетом  Міністрів  України.

6. Договір про   придбання   державних  цінних  паперів,  цінних паперів,  емітованих міською радою, має містити положення про виконання особами,  що уклали цей договір,  зобов’язання  щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.

 Стаття 42. Повноваження щодо фінансових зобов’язань

            1. Будь-які   бюджетні  зобов’язання  та  платежі  з  бюджету здійснюються   лише   за   наявності    відповідного    бюджетного призначення.

2. Бюджетні  призначення встановлюються  рішенням  про  бюджет міста у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом.

 Стаття  43.  Порядок та обсяги надання гарантій територіальною громадою

                1. Місцеві гарантії можуть надаватися за  рішенням  міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів  господарювання  –  резидентів  України,  що належать до  комунального  сектору  економіки,   розташовані   на   відповідній території  та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних програм   (проектів),   метою   яких   є   розвиток    комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

2. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання надаються територіальною громадою з урахуванням вимог статті 17 Бюджетного Кодексу України.

3. Граничний обсяг боргу та гарантій визначено статею 18 Бюджетного кодексу України.

Стаття 44. Фінанси комунальних підприємств

            1. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною її фінансової системи.

2. Комунальні підприємства мають самостійні фінансові баланси, їх рахунки не об’єднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування.

3. До фінансової системи територіальної громади входять також фінанси дочірніх підприємств, які засновані підприємствами, що перебувають у власності територіальної громади.

4. Фінанси підприємств комунальної власності не можуть вилучатися до бюджету міста.

5. В процесі підготовки бюджету наступного року, органи місцевого самоврядування повинні визначити найбільш оптимальні форми поєднання механізмів рентабельного функціонування підприємств комунального сектору із соціальною політикою, що впроваджується міською владою.

 РОЗДІЛ VII.
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГРОМАДЯН, ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття  45. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

            1. Територіальна громада, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.

2. Органи державної влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, в частині віднесених Конституцією та Законами України до повноважень місцевого самоврядування.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста.

 Стаття  46. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування перед територіальною громадою

            1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою міста. Рада не менш, як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного розвитку, міського бюджету та з інших питань. Звіти перед виборцями проводять обов’язково міський голова та депутати міської ради не рідше ніж один раз на рік.

2. Територіальна громада може достроково в установленому законом порядку припинити повноваження міського голови, депутата міської ради, виконкому, якщо вони порушують Конституцію, Закони України, цей Статут, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм Законом повноважень.

3. Всі посадові особи органів місцевого самоврядування міста зобов’язані щотижнево проводити прийом жителів міста з особистих питань.

4. Збитки завдані юридичним або фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування — за рахунок їх власних коштів у порядку визначеному законодавством.

5. Міська рада, міський голова та виконком ради обов’язково повинні оприлюднювати в місцевих засобах масової інформації:

– рішення ради;

– рішення виконкому;

– розпорядження міського голови, що підлягають оприлюдненню згідно чинного законодавства.

Порядок, періодичність надання такої інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою, але не пізніше 15 діб з часу їх прийняття.

 Стаття 47. Взаємовідносини громадян, організацій, підприємств та установ з органами місцевого самоврядування

            1. Рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, прийняті в обсязі своїх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами, а також громадянами, що постійно чи тимчасово проживають на території міста. За невиконання таких рішень з них може бути стягнутий адміністративний штраф або застосовані інші санкції передбачені чинним законодавством.

 Стаття 48. Взаємовідносини політичних партій та громадських організацій з Жовтоводською громадою та органами місцевого самоврядування

                1. На території міста можуть діяти тільки офіційно зареєстровані осередки політичних партій та громадських організацій.

2. Політичні партії та громадські організації на території міста діють в рамках діючого законодавства України та цього Статуту.

3. Жовтоводська громада в особі міської ради сприяє функціонуванню в місті політичних партій та громадських організацій, а саме:

– створенню разом із політичними партіями та громадськими організаціями органу з координації діяльності;

– укладанню угоди про спільні дії в питаннях місцевого самоврядування.

4. Політичні партії та громадські організації, діючи на підставі своїх статутів та програм, можуть:

– представляти інтереси Жовтоводської громади в органах державного та регіонального управління через свої депутатські фракції та партійні апарати;

– організовувати політичні акції на захист інтересів, прав та свобод громадян міста;

– брати участь в пошуках, розробці та реалізації нових можливостей розвитку міста;

– відслідковувати ефективність роботи органів місцевого самоврядування та доводити свою оцінку щодо ефективності їх роботи до відома громадян міста;

– звітувати перед громадянами міста за результати своєї роботи.

5. Політичні партії та громадські організації міста в своїй діяльності мають право:

– брати участь в інформуванні населення про стан справ і проблеми розвитку міста та свої пропозиції щодо їх вирішення;

– брати участь у формуванні органів місцевого самоврядування шляхом участі у місцевих виборах;

– брати участь в роботі міської ради шляхом внесення в установленому порядку пропозицій, через своїх депутатів брати участь в принятті рішень ради, пропонувати свої кандидатури до виконавчих органів ради.

   РОЗДІЛ VIII.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття  49. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

                1. Статут приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради після обговорення громадою міста.

2. Статут набирає чинності після державної реєстрації в Жовтоводському міському управлінні юстиції з дня публікації його в газеті «Жовтоводські вісті».

3. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає перезатвердженню черговим складом Жовтоводської міської ради.

 Стаття 50. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

            1. Зміни та доповнення до Статуту, у тому числі у разі змін законодавства, здійснюються міською радою.

2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають міський голова, постійні комісії міської ради, депутати міської ради, група жителів міста в порядку місцевої ініціативи.

3. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймаються міською радою не пізніше 3 місяців після подання відповідних проектів.

4. Про внесення змін до Статуту міський голова у 5-денний термін повідомляє Жовтоводське міське управління юстиції та 15-денний термін оприлюднюється в газеті «Жовтоводські вісті».

 Стаття  51. Контроль за виконанням Статуту, тлумачення та його зберігання.

                1. Контроль за виконанням Статуту здійснює міська рада.

2. Роз’яснення положень Статуту, може давати виключно міська рада.

3. Дія Статуту поширюється на всю територію міста Жовті Води включаючи село Суха Балка.

4. Статут у трьох ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, зберігається у Жовтоводського міського голови, у Жовтоводській міській раді та в Жовтоводському міському управлінні юстиції Дніпропетровської області .

5. Додатки до Статуту мають з ним однакову юридичну силу.

Секретар міської ради                                                                                             О.І.МАЛООК