Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Контакти: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33
                  Mail: zvispolkom@i.ua

Графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.15;
                            п’ятниця: 08.00-16.00;
                            обідня перерва: 12.00-13.00.

Структура відділу:

Основні напрямки роботи відділу:

 • ведення бухгалтерського обліку та складання згідно даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності згідно чинного законодавства України;
 • забезпечення контролю фінансових надходжень, основних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України та іншими нормативними актами України;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства, рішень міської ради, розпоряджень міського голови при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • узагальнення бюджетних запитів, наданих відділами та підрозділами виконкому, та направлення до фінансового управління для підготовки проекту бюджету, розробка поточних планів асигнувань, розрахунків до кошторисів витрат на утримання апарату виконкому, організація фінансування бюджетними коштами установ та підприємств на основі укладених договорів згідно рішень міської ради та розпоряджень міського голови в межах планових призначень, при наявності підтверджуючих документів, щодо фактичних витрат;
 • здійснення фінансування заходів програм міста, регіональних, міжгалузевих, галузевих та державних програм згідно рішень міської ради за узгодженням первинних документів спеціалістами виконкому, відповідальними особами за напрямками;
 • здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності апарату виконкому, його відділів;
 • контроль щодо цільового та ефективного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей апарату виконкому, його відділів відповідно до рішень міської ради;
 • нарахування заробітної плати працівникам апарату виконкому міської ради та його відділів та нарахування на фонд оплати праці, передбачені чинним законодавством;
 • підготовка довідок про доходи при замовленні працівників виконкому та осіб, які працювали в установі в минулі роки за потребою;
 • участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань апарату виконкому міської ради та його відділів у складі інвентаризаційної комісії, затвердженої розпорядженням міського голови згідно нормативних актів України;
 • застосування комп’ютерних та інших сучасних технічних засобів обліково-обчислюваних робіт, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.