Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради 

Місце знаходження: м. Жовті Води, площа Миру, 4

Контактний телефон: (05652)2-96-65

Графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.15;
                            п’ятниця: 08.00-16.00;
                            обідня перерва: 12.00-13.00.

Структура відділу:

Основні напрямки роботи відділу:

Головною метою діяльності відділу культури є задоволення суспільних потреб у збереженні та розвитку культурних традицій з урахуванням потреб та інтересів, різних соціально-вікових груп жителів міста Жовті Води.

Основними завданнями відділу культури є:

 • реалізація і захист конституційних прав громадян України у сфері культури, створення умов та правових гарантій для вільного впровадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;
 • прогнозування розвитку мережі закладів культури незалежно від типіів і форм власності згідно з культурними потребами громадян;
 • сприяння збереженню культурної спадщини;
 • управління і контроль за підпорядкованими закладами культури, які входять до мережі відділу культури;
 • розробка стратегічних напрямків, цільових комплексних програм розвитку культури та подання їх на розгляд міської ради;
 • розробка та впровадження науково-обгрунтованих суспільно-необхідних нормативів культурно-мистецького обслуговування населення міста та здійснення контролю за їх дотриманням;
 • розробка та здійснення заходіві щодо забезпечення в місті Жовті Води умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;
 • розробка проектів цільових і комплексних програм розвитку культури в місті і подання їх на розгляд сесії міської ради;
 • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;
 • сприяння створенню умов для розвитку культури в місті;
 • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій;
 • сприяння діяльності та захисту прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також підприємств, установ та закладів культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, розвитку народної та самодіяльної творчості;
 • сприяння соціальному захисту працівників закладів культури та вжиття заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;
 • здійснення контролю за роботою закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жовті Води, а також координація роботи підприємств, установ та закладіів культури незалежно від форм власності;
 • здійснення пошуку, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму їх діяльності, інформаційно-методичного забезпечення, впровадження нових моделей організації культурної діяльності;
 • здійснення ремонту, ремонтно-реставраційних робіт та модернізації підпорядкованих закладів культури;
 • забезпечення умов для розвитку сфери культури міста, зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів, поповнення бібліотечних та музейних фондів;
 • забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного члена територіальної громади;
 • забезпечення відповідно до кадрової політики та організація разом із закладами культури міста підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів галузі;
 • забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки у підпорядкованих закладах культури;
 • внесення пропозицій щодо створення, ліквідації, реорганізації, зміни напрямків діяльності, підпорядкованих закладів культури;
 • взаємодія з відповідними профільними комісіями міської ради та іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями;
 • створення умов для розвитку аматорського музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтвва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, народних аматорських колективів, комплектування та оновлення фондів бібліотек, організація виставок, організація та удосконалення змістовного відпочинку різноманітних груп населення міста;
 • проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного, аматорського мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок, ярмарків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;
 • участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, виставок, ярмарків;
 • вживання заходів для зміцнення міжнародних, регіональних і міжміських (міжрайонних) культурних зв’язків відповідно до законодавства;
 • подання управлінню культури обласної державної адміністрації пропозицій щодо відзначення працівників відділу державними нагородами та відзнаками, застосування в межах своїх повноважень інших форм морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, культурно-мистецькій та виробничій діяльності;
 • подання міській раді, виконавчому комітету, міському голові пропозицій щодо заохочення працівників, які особливо відзначились у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат;
 • доведення в установленому порядку до керівників закладів культури відомостей про обсяги асигнувань, забезпечення управління бюджетними асигнуваннями. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України;
 • погодження в установленому порядку питання оренди приміщень закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жовті Води;
 • організація та проведення перевірок підпорядкованих закладів культури з питань фінансової й господарської діяльності; узагальнення матеріалів перевірок; підготовка пропозицій та здійснення заходів, спрямованих на усунення виявлених перевірками недоліків;
 • виконує інші завдання в межах даних повноважень.

Зведений кошторис на 2017 рік

Програма розвитку комунальних закладів культури та проведення заходів у галузі культури та мистецтва в місті Жовті Води на 2016-2020 роки