Відділ молоді і спорту

Контакти: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33
                  Телефон: 066-564-35-86  
                  Mail: vssm_zhv@i.ua

Графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.15;
                            п’ятниця: 08.00-16.00;
                            обідня перерва: 12.00-13.00.

Графік прийому громадян: вівторок, четвер: 09.00-17.00;
                                                 обідня перерва: 12.00-13.00.

Структура відділу:

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту;
– виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання населення міста, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;
– сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
– сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
– організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, здійснення пропаганди здорового способу життя;
– координація роботи «Центру допомоги учасниками АТО, ВПО та членам їх сімей»;
– організація роботи, спрямованої на всебічне сприяння у вирішенні проблемних питань учасників АТО, ВПО та членів їх сімей;
– збір, обробка та узагальнення статистичної інформації щодо проблемних питань та потреб учасників АТО, ВПО та членів їх сімей;
– забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів учасників АТО, ВПО та членів їх сімей;
– моніторинг стану вирішення питань.

Основними функціями відділу є:

– готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів щодо молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання, забезпечує їх виконання;
– розробляє і подає на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
– готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
– залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
– сприяє зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
– здійснює заходи, спрямовані на пропагування національно-патріотичного виховання;
– організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;
– забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
– вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;
– проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу,  семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
– здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;
– вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
– порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій;
– комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного, міського, Всеукраїнського, Європейського та Світового рівня;
– сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
– здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління міської ради, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
– надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
– сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для підтримки молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання;
– забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
– виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань;
– сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;
– забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
– нагороджує дипломами, призами, грамотами, грошовими преміями переможців міських оглядів-конкурсів, лауреатів фестивалів, працівників галузі, громадські організації і громадян за вагомий особистий внесок у розвиток молодіжного руху, переможців та призерів спортивних змагань;
– забезпечує захист персональних даних;
– координує в межах своїх повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію спортивних заходів, заходів національно-патріотичного напрямку, молодіжної політики;
– координує роботу «Центру допомоги учасниками АТО, ВПО та членам їх сімей»;
– організовує роботу, спрямовану  на всебічне сприяння у вирішенні проблемних питань учасників АТО, ВПО та членів їх сімей;
– збирає, обробляє та узагальнює статистичну інформацію щодо проблемних питань та потреб учасників АТО, ВПО та членів їх сімей;
– забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів учасників АТО, ВПО та членів їх сімей;
– здійснює моніторинг стану вирішення питань, пов’язаних з функціями відділу.

Культурно-масова, просвітницька робота з молоддю на 2019 рік

Календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік