28.02.2021

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 1 березня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №34 «Золота рибка» Жовтоводської міської ради.

Місцезнаходження комунального закладу освіти: вул. Кропоткіна, буд. 38, м Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська область, 52210.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 № 102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
– довідка про відсутність судимості;
– мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі – до 01.04.2021 року;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам – 05.04.2021 року;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу – 07.04.2021 року;
– проведення конкурсного відбору: перевірка знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання – 12.04.2021 року; публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти – 13.04.2021 року;
– визначення переможця конкурсу – 15.04.2021 року;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання Конституції України, законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», законодавства про працю;
– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: 52204, Дніпропетровська обл., Кам’янський район, м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, каб. №111.

Кінцевий термін подання документів: 31 березня 2021 року.


28.02.2021

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 1 березня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи.

Вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
– без вимог до стажу роботи;
– знання законодавчої бази;
– вільне володіння державною мовою;
– вміння працювати на персональному комп’ютері.

Особи, котрі відповідають вимогам та бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету Жовтоводської міської ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
– заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– заповнену особову картку форми П 2-ДС із додатками;
– дві фотографії розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
– копії сторінок паспорта громадянина України;
– копію трудової книжки;
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– довідку про допуск до державної таємниці (при його наявності)

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформація можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40, 6-07-43.


08.02.2021

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 09 лютого 2021р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради.

Правові підстави проведення конкурсу:

– стаття 16 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
– постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я»;
– рішення міської ради від 26 грудня 2018р. №2500-48/VII «Про припинення  Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №9 Міністерства охорони здоров’я України» та створення Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради»;
– рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 14.01.2021 №02 «Про проведення конкурсу на зайняття посади начальника Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради»;
– рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 04.02.2021 №34 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади начальника Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради.

Юридичне місцезнаходження закладу: 52200 Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Кропоткіна, №16.

Фактичне місцезнаходження закладу: 52200 Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Кропоткіна, №16.

Основні напрямки діяльності: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Статут підприємства затверджений рішенням Жовтоводської міської ради від 26 грудня 2018р. №2500-48/VII «Про припинення Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №9 Міністерства охорони здоров’я України» та створення Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради».

Структура підприємства  включає:

– Адміністративно-управлінський персонал;
– Бухгалтерсько-економічна служба;
– Загально-лікарняний персонал;
– Поліклініка;
– Багатопрофільний стаціонар на 152 ліжка (терапевтичне відділення, хірургічне відділення, інфекційне відділення, дитяче відділення, акушерсько-гінекологічне відділення), в тому числі: відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії;
– Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи;
– Центральна стерилізаційна;
– Технічно-експлуатаційна служба;
– Кухня;
– Відділення відновлювального лікування та функціональної діагностики;
– Госпрозрахунковий підрозділ.

Фінансове забезпечення підприємства на 2021 рік – 73566,1 тис. грн (фінансовий план підприємства затверджений рішенням виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 30.12.2020 р. №484).

Назва вакантної посади: начальник Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради».

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 09.02.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 10.03.2021 року включно.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 0677265373, zvzdorovya@ukr.net.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: бульвар Свободи, 33, м.Жовті Води, Дніпропетровська обл., будівля виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, I поверх, кабінет №111.

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

– копія паспорта громадянина України;
– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);
– резюме у довільній формі;
– автобіографія;
– копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
– згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);
– конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
– довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
– медична довідка про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
– попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);
– заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (додається);
– підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента:

– Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”.
– Стаж роботи на керівних посадах: для закладів районного рівня – 5 років.
– Вільне володіння державною мовою.
– Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.
– Володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.
– Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради» на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:
– план реформування закладу протягом одного року;
– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством  та  Колективним договором.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №792 “Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я. Термін контракту 3 роки.

Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого за закладом майна, а орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці начальника.

За виконання обов’язків, за контрактом, начальнику передбачається заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
– посадового окладу (відповідно контракту) і фактично відпрацьованого часу;
– премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством;

Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Дата проведення конкурсу:
– з 09.02.2021 року по 10.03.2021 року – прийом пропозицій від претендентів на посаду начальника Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради;
– 11.03.2021 року – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і поданих до них документів;
– до 09.04.2021 року (за окремим графіком) – засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: 52204, Україна, Дніпропетровська область, Кам`янський район, місто Жовті Води, бульвар Свободи, 33, адмінбудівля виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, ІI поверх, велика зала засідань.

Додатки до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров’я – ТУТ

Дата опублікування оголошення: 08.02.2021 року.