Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовтоводської міської ради з 05 лютого 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників:

– вчителя-дефектолога (1 ставка);
– вчителя-реабілітолога (1 ставка);
– 
практичного психолога (1 ставка);
– 
вчителя-логопеда (1 ставка);
– 
вчитель-дефектолог (тифлопедагог) (0,25 ставки);
– 
вчитель-дефектолог (сурдопедагог) (0,25ставки).

Місцезнаходження комунальної установи: 52201, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Козацької Слави, 25.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи за фахом не менше трьох років, а також фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 № 102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– проведення конкурсного відбору;
– проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки на знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки та результатами співбесіди.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів із дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, каб. №101. Кінцевий термін подання документів – 24 лютого 2020 року.


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 03 лютого 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Загальні вимоги до кандидата:

– повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю правознавство;
– стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;
– вільне володіння державною мовою;
– знання чинного законодавства України;
– уміння працювати на персональному комп’ютері;
– успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації);
– особи які не перебували на посаді державного реєстратора або не виконували функції державного реєстратора, проходять тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації таких осіб.

Особи, котрі відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконавчого комітету Жовтоводської міської ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– заповнену особову картку форми П 2-ДС;
– дві фотографії розміром 4х6см;
– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
– копію 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України;
– копію трудової книжки;
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– довідку про допуск до державної таємниці (при його наявності);

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40.


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 03 лютого 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– директора комунального підприємства «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання» Жовтоводської міської ради;
– директора комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
– досвід роботи на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (у тому числі господарських товариствах), в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління;
– володіння державною мовою;
– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Для участі у конкурсному відборі претенденти особисто подають:

– заяву на участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний телефон, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
– заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку із втратою паспорта;
– автобіографію, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
– дві фотографії кандидата розміром 4×6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
– копію заповненої частини трудової книжки;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу, а саме: з 03 лютого по 03 березня 2020р.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40.


Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради з 20 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу культури «Палац культури» з посадовим окладом станом на 01.01.2020 року – 4772 грн.

Місцезнаходження закладу: площа Миру, 4, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна.

Умови оплати праці директора комунального закладу культури «Палац культури» визначаються контрактом та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата:

– повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури;

Інші вимоги:

– післядипломна освіта в галузі управління;
– знання чинного законодавства в галузі культури;
– знання сучасних методів господарювання та управління;
– володіння іноземною мовою;
– досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проєктів.

Не може бути призначено на посаду керівника комунального закладу культури особу, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а сааме: центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі на ім’я органу управління із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копія документа, що посвідчує особу;
– копії документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи у довільній формі;
– мотиваційний лист у довільній формі;
– програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи для участі у конкурсі подаються кандидатом особисто в паперовому та електронному вигляді до відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за адресою: м.Жовті Води, вул.Козацької Слави, 4, 1-ий поверх, каб.№6, електронна пошта kultura-zv@bigmir.net.

Документи приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів: із 20.01.2020р. по 19.02.2020р.

Початок формування конкурсної комісії – з 20 січня 2020 року.

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного відбору відбудеться 29 лютого 2020 року (час та місце проведення буде повідомлено додатково).

Додаткову інформацію про проведення конкурсу розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської ради http://zhv.gov.ua/ у розділі «Інформація громаді» підрозділі «Кадрові питання».

Контактна особа – начальник відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради Кузьмінська Олена Анатоліївна, тел.: 099-426-99-61.

СКЛАД конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора КЗК “Палац Культури”

 


Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради з 24 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника управління – головного інженера.

Вимоги до конкурсантів:

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2-х років;

– знання Конституції України; Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практики застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основ регіонального управління, економіки та управління персоналом; основ права, політології та ринку праці; форм та методів роботи із засобами масової інформації; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основ психології, економіки, фінансів; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки;

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, переважно в галузі будівництва або державного управління;

– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Дату і місце проведення конкурсу та додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, тел. 066-525-89-59, 097-076-68-75.


Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради з 24 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу комунальної власності та земельних відносин.

Вимоги до конкурсантів:

– без вимог до стажу роботи;

– знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки;

– вільне володіння державною мовою;

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, переважно в галузі геодезії та землеустрою або державного управління;

– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Дату і місце проведення конкурсу та додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, тел. 066-525-89-59, 097-076-68-75.


Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради з 24 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста.

Вимоги до конкурсантів:

– без вимог до стажу роботи;

– знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки;

– вільне володіння державною мовою;

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, переважно в галузі енергетики або державного управління;

– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Дату і місце проведення ведення конкурсу та додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, тел. 066-525-89-59, 097-076-68-75.