Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради з 6 квітня 2020 року оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу культури «Централізована бібліотечна система» з посадовим окладом станом на 01.01.2020 року – 4772 грн.

Місцезнаходження закладу: вул.Козацької Слави, 8, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна.

Умови оплати праці директора комунального закладу культури визначаються контрактом та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури;

Інші вимоги:

– післядипломна освіта в галузі управління;
– знання чинного законодавства в галузі культури;
– знання сучасних методів господарювання та управління;
– володіння іноземною мовою;
– досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проєктів.  

Не може бути призначено на посаду керівника комунального закладу культури особу, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме: центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі на ім’я органу управління із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження; інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копія документа, що посвідчує особу;
– копії документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми;
– програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи для участі у конкурсі подаються кандидатом особисто в паперовому та електронному вигляді до відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за адресою: м.Жовті Води, площа Миру, 4, 1-ий поверх, каб.№6, електронна пошта kultura-zv@bigmir.net.

Документи приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів: із 06.04.2020р. по 05.05.2020р. включно.

Початок формування конкурсної комісії – з 6 квітня 2020 року

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного відбору відбудеться 15 травня 2020 року, (час та місце проведення буде повідомлено додатково).

Додаткову інформацію про проведення конкурсу розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської ради http://zhv.gov.ua/ у розділі «Інформація громаді» підрозділі «Кадрові питання».

Контактна особа – начальник відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради Кузьмінська Олена Анатоліївна, тел.: 099-426-99-61.


Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовтоводської міської ради з 10 березня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників:

– вчителя-дефектолога (1 ставка);
– вчителя-реабілітолога (1 ставка);
– практичного психолога (1 ставка);
– вчителя-логопеда (1 ставка);
– вчителя-дефектолога/тифлопедагог (0,25 ставки);
– вчителя-дефектолога/сурдопедагог (0,25 ставки).

Місцезнаходження комунальної установи: 52201, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вул.Козацької Слави, 25.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи за фахом не менше трьох років, а також фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 №102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копію паспорта громадянина України;
– копію документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до 30.03.2020 року.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– проведення конкурсного відбору;
– проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки на знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки та результатами співбесіди.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів із дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл., м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, каб. 101.


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 06 березня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста служби у справах дітей на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Вимоги до конкурсантів:

– вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня бакалавра;
– без вимог до стажу роботи;
– володіння державною мовою;
– знання законодавчої бази;
– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40.