Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 30 червня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Ринкова торгівля і парковка» Жовтоводської міської ради.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
– досвід роботи на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (у тому числі господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління;
– володіння державною мовою;
– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Для участі у конкурсному відборі претендент особисто подає:

– заяву на участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний телефон, адреса електронної пошти, у разі її наявності);
– заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку із втратою паспорта;
– автобіографію, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, у тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
– дві фотокартки кандидата розміром 4×6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
– копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
– копію заповненої частини трудової книжки;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40.


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 1 липня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради.

Місцезнаходження комунального закладу освіти: бульвар Свободи, буд. 18, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, 52210.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 №102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
– довідка про відсутність судимості;
– мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
– проведення конкурсного відбору;
– визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання Конституції України, законодавства України у сфері освіти, зокрема, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р, Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», законодавства про працю;
– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 25 календарних днів із дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, каб. №228. Кінцевий термін подання документів 30 липня 2020 року.

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на офіційних веб-сайтах: http://zhv.gov.ua, http://www.lesya.org.


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 5 червня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування та архітектури – головного архітектора виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідно професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2-х років;
– знання законодавчої бази;
– вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40).


Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради з 6 квітня 2020 року оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу культури «Централізована бібліотечна система» з посадовим окладом станом на 01.01.2020 року – 4772 грн.

Місцезнаходження закладу: вул.Козацької Слави, 8, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна.

Умови оплати праці директора комунального закладу культури визначаються контрактом та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури;

Інші вимоги:

– післядипломна освіта в галузі управління;
– знання чинного законодавства в галузі культури;
– знання сучасних методів господарювання та управління;
– володіння іноземною мовою;
– досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проєктів.  

Не може бути призначено на посаду керівника комунального закладу культури особу, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме: центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі на ім’я органу управління із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження; інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копія документа, що посвідчує особу;
– копії документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми;
– програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи для участі у конкурсі подаються кандидатом особисто в паперовому та електронному вигляді до відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за адресою: м.Жовті Води, площа Миру, 4, 1-ий поверх, каб.№6, електронна пошта kultura-zv@bigmir.net.

Документи приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів: із 06.04.2020р. по 05.05.2020р. включно.

Початок формування конкурсної комісії – з 6 квітня 2020 року

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного відбору відбудеться 15 травня 2020 року, (час та місце проведення буде повідомлено додатково).

Додаткову інформацію про проведення конкурсу розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської ради http://zhv.gov.ua/ у розділі «Інформація громаді» підрозділі «Кадрові питання».

Контактна особа – начальник відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради Кузьмінська Олена Анатоліївна, тел.: 099-426-99-61.