Відділ культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради з 20 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального закладу культури «Палац культури» з посадовим окладом станом на 01.01.2020 року – 4772 грн.

Місцезнаходження закладу: площа Миру, 4, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, Україна.

Умови оплати праці директора комунального закладу культури «Палац культури» визначаються контрактом та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата:

– повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);
– стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років;
– володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури;

Інші вимоги:

– післядипломна освіта в галузі управління;
– знання чинного законодавства в галузі культури;
– знання сучасних методів господарювання та управління;
– володіння іноземною мовою;
– досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проєктів.

Не може бути призначено на посаду керівника комунального закладу культури особу, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а сааме: центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі на ім’я органу управління із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копія документа, що посвідчує особу;
– копії документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи у довільній формі;
– мотиваційний лист у довільній формі;
– програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи для участі у конкурсі подаються кандидатом особисто в паперовому та електронному вигляді до відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за адресою: м.Жовті Води, вул.Козацької Слави, 4, 1-ий поверх, каб.№6, електронна пошта kultura-zv@bigmir.net.

Документи приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів: із 20.01.2020р. по 19.02.2020р.

Початок формування конкурсної комісії – з 20 січня 2020 року.

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного відбору відбудеться 29 лютого 2020 року (час та місце проведення буде повідомлено додатково).

Додаткову інформацію про проведення конкурсу розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської ради http://zhv.gov.ua/ у розділі «Інформація громаді» підрозділі «Кадрові питання».

Контактна особа – начальник відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради Кузьмінська Олена Анатоліївна, тел.: 099-426-99-61.


Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради з 24 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника управління – головного інженера.

Вимоги до конкурсантів:

– стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2-х років;

– знання Конституції України; Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практики застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основ регіонального управління, економіки та управління персоналом; основ права, політології та ринку праці; форм та методів роботи із засобами масової інформації; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основ психології, економіки, фінансів; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки;

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, переважно в галузі будівництва або державного управління;

– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Дату і місце проведення конкурсу та додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, тел. 066-525-89-59, 097-076-68-75.


Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради з 24 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу комунальної власності та земельних відносин.

Вимоги до конкурсантів:

– без вимог до стажу роботи;

– знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки;

– вільне володіння державною мовою;

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, переважно в галузі геодезії та землеустрою або державного управління;

– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Дату і місце проведення конкурсу та додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, тел. 066-525-89-59, 097-076-68-75.


Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради з 24 січня 2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста.

Вимоги до конкурсантів:

– без вимог до стажу роботи;

– знання Конституції України; законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки;

– вільне володіння державною мовою;

– вища освіта не нижче ступеня бакалавра, переважно в галузі енергетики або державного управління;

– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Дату і місце проведення ведення конкурсу та додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 56/128, тел. 066-525-89-59, 097-076-68-75.