У виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради з 29 листопада 2019 року оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Вимоги до конкурсантів:

– повна вища освіта відповідно професійного спрямування;
– стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1-го року або робота за фахом в інших сферах не менше 3-х років;
– володіння державною мовою;
– знання законодавчої бази;
– уміння працювати на персональному комп’ютері.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40.


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовтоводської міської ради:

– вчителя-реабілітолога;
– практичного психолога;
– вчителя-дефектолога.

Місцезнаходження комунальної установи: вулиця Козацької Слави, буд. 25, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, 52201.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи за фахом не менше трьох років, а також фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 № 102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– проведення конкурсного відбору;
– проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки на знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки та результатами співбесіди.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, каб. 101, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

Кінцевий термін подання документів 2листопада 2019 року.

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на веб-сайті http://zhv.gov.ua.

ПРОТОКОЛ №4 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 01 листопада 2019 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Чисте місто» Жовтоводської міської ради.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Чисте місто» Жовтоводської міської ради:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
– досвід роботи на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління;
– володіння державною мовою;
– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу: з 01 листопада 2019р. по 02 грудня 2019р.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33 (кабінет №106), телефон 6-23-40.

ПЕРЕЛІК документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства

СКЛАД конкурсної комісії для проведення для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директорів комінальних підприємств

ПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КП “Чисте місто” Жовтоводської мської ради 


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №4 Жовтоводської міської ради.

Місцезнаходження комунального закладу освіти: вулиця Лісова, буд. 6А, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, 52207.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 № 102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
– довідка про відсутність судимості;
– мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі до 16.09.2019;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам – 17.09.2019;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу – 18.09.2019;
– проведення конкурсного відбору: перевірка знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання – 19.09.2019; публічна і відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти – 20.09.2019;
– визначення переможця конкурсу – 24.09.2019;
– оприлюднення результатів конкурсу – 24.09.2019.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання Конституції України, законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», законодавства про працю;
– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, каб. 106. Кінцевий термін подання документів 16 вересня 2019 року.

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на офіційних веб-сайтах: http://zhv.gov.ua, http://rodina.dnepredu.com.

ПРОТОКОЛ №6 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

ПРОТОКОЛ №5 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

ПРОТОКОЛ №4 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

ПРОТОКОЛ №3 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

ПРОТОКОЛ №2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

СКЛАД конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора КЗЗСО I-II ступенів №4 Жовтоводської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника КЗДО, керівника КЗЗСО, керівника КЗПО

Внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника КЗДО, керівника КЗЗСО, керівника КЗПО

ПЕРЕЛІК питань на перевірку знань кандидата на заміщення вакантної посади директора ЗЗСО

ЗРАЗОК ситуаційного завдання


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовтоводської міської ради:

  • практичного психолога;
  • вчителя-логопеда;
  • вчителя-дефектолога.

Місцезнаходження комунальної установи: вулиця Козацької Слави, буд. 25, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, 52201.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», «Спеціальна психологія» та стаж роботи не менше трьох років за фахом, а також фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 № 102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– проведення конкурсного відбору;
– проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки на знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, основ спеціальної педагогіки та результатами співбесіди.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, каб. 101, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

Кінцевий термін подання документів 21 листопада 2018 року.

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на веб-сайті http://zhv.gov.ua.

Протокол №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Протокол №2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Протокол №3 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жовтоводської міської ради.

Місцезнаходження комунальної установи: вулиця Козацької Слави, буд. 25, м.Жовті Води, Дніпропетровська область, 52201.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 №102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше п’яти років на момент їх подання;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
– довідка про відсутність судимості;
– мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– проведення конкурсного відбору;
– проведення співбесіди та визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки на знання Конституції України, знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; основ спеціальної педагогіки; основ управління закладом освіти; Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», законодавства про працю та результатами співбесіди.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 22 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, каб. 101, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

Кінцевий термін подання документів – 19 жовтня 2018 року.

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на веб-сайті http://zhv.gov.ua.

Положення про конкурс на посаду директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади педагогічних працівників комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Розпорядження про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Розпорядження про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради

Протокол №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Протокол №2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради
Протокол №3 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Жовтоводської міської ради


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради з 15 червня 2018 року оголошує конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Вимоги до конкурсантів:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації й управління охороною здоров’я»;
  • підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Дата початку приймання документів – 15 червня 2018 року.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється упродовж 20 днів із дня оголошення конкурсу виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради за адресою: 52204, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, бульвар Свободи, 33, (кабінет №111).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
– резюме у довільній формі;
– автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
– копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
згоду на обробку персональних даних;
– конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
– довідку МВС про відсутність судимості;
– медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
– підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування (розвитку) закладу;
– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

ПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

ПРОТОКОЛ №2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»


Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею природничо-наукового навчання. Місце знаходження комунального закладу освіти: 52201, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 36.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 15.04.1993 №102, ст. 57 Закону України «Про освіту».

Для участі у конкурсі подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– резюме;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документу про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
– довідка про відсутність судимості;
– мотиваційний лист довільної форми.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений строк.

Конкурс проводиться поетапно:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
– проведення конкурсного відбору;
– визначення переможця конкурсу;
– оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання Конституції України, законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», законодавства про працю;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів із дня публікації оголошення за адресою: 52204, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради. Кінцевий термін подання документів 20 червня 2018 року.

Особа, уповноважена приймати документи, Петрик Л.М., каб. №106, тел. 2-57-10.

Дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість розміщено на офіційних веб-сайтах: http://zhv.gov.ua; http://lyceumzv.at.ua.

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу дошкільної освіти, керівника комунального закладу загальної середньої освіти, керівника комунального закладу позашкільної освіти

Склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею природничо-наукового навчання

Терміни проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею природничо-наукового навчання

Перелік питань на перевірку знань законодавства кандидатури на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти

Приклад ситуаційного завдання

ПРОТОКОЛ №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею природничо-наукового навчання
ПРОТОКОЛ №2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею проридничо-наукового навчання
ПРОТОКОЛ №3 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею проридничо-наукового навчання
ПРОТОКОЛ №4 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу освіти ліцею проридничо-наукового навчання