Юридичний відділ

Контакти: м. Жовті Води, бульвар Свободи, 33
                  Телефон: відсутній
                  Mail: ur.viddil11@ukr.net

Графік роботи: понеділок – четвер: 08.00-17.15;
                            п’ятниця: 08.00-16.00;
                            обідня перерва: 12.00-13.00.

Структура відділу:

 

Основні напрямки роботи відділу:

 • забезпечує правильне застосування законодавства у виконкомі, подає міському голові пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності виконкому і міської ради;
 • проводить правову експертизу проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому. Відділ також безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів.

Прийняття актів правового характеру, без попередньої перевірки юридичним відділом, не допускається.

 • бере участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться міською радою, її виконкомом по забезпеченню дотримання законодавства;
 • разом з іншими структурними підрозділами виконкому складає висновки та готує пропозиції про зміну чи скасування рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, що втратили чинність;
 • забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримує їх у контрольному стані;
 • організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ; вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
 • представляє, за дорученням міського голови, у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради, виконкому в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями суду;
 • організує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов’язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;
 • надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі, а також депутатам ради;
 • консультує з правових питань, необхідних для виконання обов’язків працівників відділів виконкому, юрисконсультів підприємств, установ і організацій підпорядкованих раді за дорученням міського голови. Дає висновки з правових питань;
 • розглядає справи про адміністративні правопорушення у складі адміністративної комісії при виконавчому комітеті, забезпечує її нормативно-правову діяльність.